Ehdota kohdetta tai artikkelia 1-2/2020 numeroihin

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua. Alla on esitetty 2020 kahden ensimmäisen numeroiden teemat ja ehdotusten päivämäärät. Voit lukea lisää ehdotusten lähettämisestä  täältä.

1/2020 ”Jaettu”

Kaupunkiteemat, joukkorakentaminen, yhteisöt, jakaminen, yhdessä toimiminen, monitilat.

Artikkeli- tai kohde-ehdotukset pyydetään lähettämään 20.12.2019 mennessä.

2/2020 ”Säännöt”

Arkkitehdin roolit, rakennetun ympäristön haasteet, määräykset, seuraukset, rakennusalan suuntaviivat, MRL uudistus, laadun tavoittelu, työn merkitys.

Artikkeli- tai kohde-ehdotukset pyydetään lähettämään 19.1.2020 mennessä.