6 / 1968 - maailmansuunnittelu

Vuonna 1961 Lontoossa pidetyssä kansainvälisen arkkitehtiliiton kongressissa hyväksyttiin R. Buckminster Fullerin, Etelä-lllinois'n yliopiston Maailman voimavarojen tutkimuskeskuksen (WRI) johtajan tekemä ehdotus maailman suunnittelutieteen kymmenvuotisohjelmaksi (World Design Science Decade 1965-1975, WDSD). Ohjelman tarkoituksena on kannustaa arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun opiskelijoita kaikkialla maailmassa jatkuvaan työskentelyyn, jotta maailma saataisiin toimintakykyiseksi ja jotta maailman voimavarat, jotka tällä hetkellä palvelevat vain 44 %:a ihmiskunnasta, saataisiin pätevän, tieteellispohjaisen ja tulevaa kehitystä ennakoivan suunnittelun avulla palvelemaan koko ihmiskuntaa. WDSD-ohjelmaa, jota WRI koordinoi, toteutetaan tällä hetkellä 26 maassa eri puolilla maapalloa, ja se on otettu usean arkkitehtikoulun ohjelmaan.

Arkkitehti-lehden tämä numero, jonka teemaosan on yhteistyössä WRI:n kanssa toimittanut erillinen työryhmä, pyrkii WDSD-ohjelmaan nojautuen esittämään ajankohtaisen raportin maailman ekologisesta, sosiaalisesta sekä ravitsemus- ja terveystilanteesta, joka muodostaa pohjan kaikelle globaaliselle suunnittelulle.

Näköislehti: Site Logic