8 / 1968 - henkinen barrikadi

Lehtemme edellinen arkkitehtikoulutusta käsittelevä numero tehtiin 1966 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston opettajien ja toimituksen yhteistyönä. Tällä kertaa tahdottiin tarkastella koulutusta opiskelijoiden näkökulmasta, ja toimitustyöhön pyydettiin mukaan TKK:n Arkkitehtikillan opintotoimikunta, joka muodosti lehteä varten erikoistoimituskunnan.

Lisäulottuvuuden yli vuoden kestäneelle työlle on antanut samanaikainen ylioppilasvallankumous; länsimaiseen kulttuuriin syvältä kajonnut tapahtuma. Ylioppilasvallankumouksen keskeiset motiivit, opetuslaitoksen epädemokraattisuus, opetuksen tavoitteiden irrallisuus yhteiskunnan tarpeista ja opetusmenetelmien vanhentuneisuus, vaikuttavat meilläkin, joskaan eivät yhtä voimakkaasti kuin Euroopan vanhemmissa sivistysmaissa. Suunnittelukäytäntömme eräät oleelliset piirteet, ennen kaikkea yleiset arkkitehtuurikilpailut ja arkkitehtiylioppilaiden merkittävä osuus suunnittelutyössä luovat meidän arkkitehtikouluissamme hyvän pohjan opettajien ja opiskelijoiden suhteen demokraattisuudelle.

Koulutusnumero on saanut voimakkaasti yhteiskuntakriittisen sävyn – se on eräänlainen henkinen barrikadi, joka kärjistää ajankohtaisen keskustelun arkkitehdin ammatin tavoitteista. Tällaisena se toivottavasti palvelee tehokkaana alustuksena Suomen Arkkitehtiliiton seuraavia neuvottelupäiviä, joiden aiheena on juuri arkkitehdin koulutus.

10. 2. 1969 KM

Näköislehti: Site Logic