Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Päivitämme tulevien teemanumeroiden tietoja tälle sivulle. (Päivitetty viimeksi 14.6.2019)

Tulevia numeroita aihepiireineen ja aineistoaikatauluineen:

 

5/2019 Ekologia

Ekologinen arkkitehtuuri ja rakentaminen, ympäristökysymykset. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Artikkeli- tai kohde-ehdotukset "Ekologia"-teemanumeroon pyydetään lähettämään 4. elokuuta 2019  mennessä osoitteeseen ark(a)ark.fi.  

6/2019 Talous

Asuntotuotanto, rakennusala, arkkitehtuurivienti, arkkitehtitoimistot, rakennuttaminen.

Artikkeli- tai kohde-ehdotukset "Talous"-teemanumeroon pyydetään lähettämään 15. syyskuuta 2019  mennessä osoitteeseen ark(a)ark.fi. 

 

 

KOHTEET, PROJEKTIT JA SUUNNITELMAT

Ehdotuksia julkaistavaksi sopivista rakennuksista tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteista voi lähettää osoitteeseen ark(a)ark.fi. Mukaan liitetään perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä julkaisukelpoiset materiaalit.

TEKSTIT

> Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ark(a)ark.fi. Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyen abstraktin tai pääkohtia esittelevän listan muodossa. Ehdotuksia laatiessa on hyvä tutustua ennakkoon ilmoitettuihin teemoihin ja aikatauluihin.

> Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.

> Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä erityisesti aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.

> Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.

> Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.

> Mahdolliset lähdeviitteet sijoitetaan tekstiin alaviitteinä. Kaikissa lähdeviitteissä ilmoitetaan kirjoittajan nimi, teoksen nimi sekä artikkelin tai muun tekstin otsikko ja julkaisuvuosi, kustantaja ja kustannuspaikka. Suorien lainausten yhteydessä ilmoitetaan myös sivunumero. Toimitetuissa teoksissa ilmestyneistä kirjoituksista ilmoitetaan lisäksi koko teoksen toimittaja, teoksen nimi ja sivut, joilla kirjoitus on.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on noin 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on noin 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee vastavalmistuneisiin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

MUUT MATERIAALIT

Muista tarjottavista materiaaleista, kuten valokuvista tai visuaalisista tai digitaalisista sisällöistä pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen, ark(a)ark.fi.

Arkkitehti-lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Näköislehti: Site Logic