ark.fi-näköislehti, rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Suomen Arkkitehtiliitto ry:n (SAFA) ark.fi-sivuston käyttäjärekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry (SAFA)

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Julkaisusihteeri Erja Virtala, puh. (09) 5844 4221, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Malminkatu 30, 00100 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Ark.fi-sivuston käyttäjä- ja tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään ark.fi-sivuston toimintojen mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Tähän kuuluvat mm.

 • Palvelun käytöstä laskuttaminen ja käyttäjien tavoittaminen ongelmatilanteissa
 • Palvelun käyttöehtojen noudattamisen valvonta
 • Palvelun käytön tilastollinen tutkiminen ja palvelun kehittäminen
 • Ark.fi:n oma, lukijoille suunnattu markkinointi ja tiedotus
 • SAFAn jäsen- ja asiakasrekisterin tietojen päivittäminen, mikäli sama käyttäjä löytyy molemmista rekistereistä. Käyttäjän yhteystietoja ei päivitetä ilman käyttäjän lupaa tai vahvistusta tietojen paikkansapitävyydestä. Rekisterien tietoja ei verrata toisiinsa säännöllisesti, ja käyttäjän vastuulla on huolehtia, että hänen tietonsa ovat ajan tasalla molemmissa rekistereissä.
 • Muut lain edellyttämät velvollisuudet

5. Rekisterin tietosisältö

Ark.fi-sivuston rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Käyttäjätunnus, salasana ja muut tunnisteet, jotka yksilöivät käyttäjän
 • Nimi ja yhteystiedot sekä yhteydenpidossa käytettävä kieli
 • Rekisteröitymisaika, palveluun kirjautumisten ajankohdat ja ip-osoitteet
 • Tiedot salasanan vaihtamiskertojen määristä ja ajankohdista
 • Tiedot palveluissa tehdyistä ostoista ja niiden ajankohdista

Tiedot säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan ja enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä asiakkuuden mahdollisen uudelleenalkamisen varalta. Laskutiedot kuitenkin säilytetään kirjanpidon rekistereissä kirjanpitosäädösten edellyttämällä tavalla.

Rekisteriin ei kerätä lainkaan henkilötietolain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia henkilötietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin SAFAn ulkopuolisille tahoille seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavalla Oy Site Logic Ab:lla on rekisterin lukuoikeus palvelun ylläpito- ja huoltotöitä varten. Palvelun tekninen kehitystyö tai osa siitä voidaan antaa myös muun ulkoisen tahon tehtäväksi, jolloin rekisterin lukuoikeus annetaan tälle taholle työn ajaksi.
 • Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tutkimuksen tekoa varten.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Kohdassa 9 mainittu sähköpostiyhteydenpito kuitenkin saattaa sähköpostin palveluntarjoajasta riippuen kulkea myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevien palvelinten kautta.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan, mikäli käyttäjä on rikkonut palvelun käyttöehtoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin ohjelmistosta julkaistavat tietoturvapäivitykset asennetaan aina ensi tilassa.

Yhteydenpito käyttäjään tapahtuu pääosin sähköpostitse, mutta sähköpostitse ei välitetä arkaluonteisia henkilötietoja eikä koko rekisterin kopiota ilman ylimääräisiä suojaustoimia.


Rekisteriselosteen päiväys: 18.11.2013. Päivitetty 24.5.2018

Näköislehti: Site Logic