Yhteystiedot

TOIMITUS

Arkkitehti-lehti
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
Malminkatu 30
00100 Helsinki FI

Päätoimittaja
Kristo Vesikansa, arkkitehti SAFA
kristo.vesikansa@ark.fi, +358 40 505 4643

Toimitussihteeri
Essi Oikarinen, arkkitehti SAFA
essi.oikarinen@ark.fi +358 40 1693 219

Avustaja
Stella Vahteristo
mail@ark.fi

ULKOASU (painolehti)

Susanna Raunio
Tuuli Häggman
taitto@ark.fi

TOIMITUSNEUVOSTO

Selina Anttinen, Martino De Rossi, Minna Joenniemi, Tommy Lindgren, Antti Karsikas, Jonas Malmberg, Sampo Ruoppila, Anni Vartola

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET

Julkaisusihteeri
Erja Virtala
julkaisut@ark.fi, +358 40 1693 221

Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund SAFA (www.safa.fi)
Malminkatu 30
00100 Helsinki, FI
+358 9 584 448

Arkkitehtuurikilpailuja -liite
Pipsa Penttinen
kilpailut@safa.fi, +358 40 080 6284

Aikakausmedia ry:n jäsen
Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry:n jäsen

Arkkitehti-lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista.

Painopaikka
Grano, Helsinki

ILMOITUKSET

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala FI

Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
+358 44 243 3519

Timo Lepistö
timo.lepisto@saarsalo.fi
+ 358 44 534 9878

SEURAA

Twitter @ark_review
Instagram @ark_review
Facebook @ARKFinnishArchitecturalReview