Yhteystiedot

TOIMITUS

Arkkitehti-lehti
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
Hämeentie 19 A
00500 Helsinki
ark@ark.fi

Päätoimittaja
Kristo Vesikansa, arkkitehti SAFA
kristo.vesikansa@ark.fi, +358 40 505 4643

Toimitussihteeri
Essi Oikarinen, arkkitehti SAFA
essi.oikarinen@ark.fi +358 40 1693 219

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET

Julkaisusihteeri
Erja Virtala
julkaisut@ark.fi, +358 40 1693 221

ULKOASU (painolehti)

Susanna Raunio
Tuuli Häggman

TOIMITUSNEUVOSTO

Selina Anttinen, Martino De Rossi, Minna Joenniemi, Tommy Lindgren, Antti Karsikas, Jonas Malmberg, Sampo Ruoppila, Anni Vartola

JULKAISIJA

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund SAFA (www.safa.fi)
Hämeentie 19 A
00500 Helsinki
+358 9 584 448

Arkkitehtuurikilpailuja -liite
Pipsa Penttinen
kilpailut@safa.fi, +358 40 080 6284

Aikakausmedia ry:n jäsen
Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry:n jäsen

Arkkitehti-lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista.

Painopaikka
Grano, Helsinki

ILMOITUKSET

Saarsalo Oy
Sorkkalantie 394
33980 Pirkkala FI

Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
+358 44 243 3519

Timo Lepistö
timo.lepisto@saarsalo.fi
+ 358 44 534 9878

Niina Tuulaskoski
niina.tuulaskoski@saarsalo.fi
+358 41 313 1047

SEURAA

Twitter @ark_review
Instagram @ark_review
Facebook @ARKFinnishArchitecturalReview