Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ark@ark.fi. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin (ks. alla), mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. 

Tekstit

 • Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis. Tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on kuitenkin hyvä avata lyhyesti:
  • Mitä aihetta teksti käsittelee ja mistä näkökulmasta?
  • Miksi aihe on kiinnostava ja ajankohtainen juuri nyt? Miksi se sopii juuri Arkkitehti-lehteen?
  • Millaista lähdemateriaalia aiot tekstissäsi käyttää?
  • Kuinka pitkän haluaisit tehdä tekstistä?
 • Arvostamme teksteissä yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
 • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
 • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
 • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.
 • Pyrimme vastaamaan kaikille artikkelien tarjoajille. Jos et ole saanut vastausta sähköpostiisi, laita uudelleen viestiä.

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Esittelemme numeroissamme hiljattain valmistuneita rakennuksia tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteita. Liitä ehdotukseen mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

 

Tulevat teemanumerot ja aikataulut:

4/2024 Väri

Numero on täynnä ja ilmestyy 6. syyskuuta.

5/2024 Rajojen ylityksiä

Numeron aiheena on maantieteellisiä, kulttuurisia, ammatillisia ja esteettisiä raja-aitoja rikkova suunnittelu. Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

Kansainvälistymisestä ja EU:n yhteismarkkinoista huolimatta suomalaiset arkkitehtitoimistot eivät toimi kovin aktiivisesti ulkomailla. Vastaavasti ulkomaalaisten arkkitehtien Suomeen suunnittelemat rakennukset ovat jääneet harvinaisiksi. Mikä on syynä tähän tilanteeseen, ja millä keinoilla kansainvälistymistä voitaisiin edistää?

Suomalainen arkkitehtikunta on taustaltaan edelleen varsin homogeenistä, vaikka yhteiskunta muuten moninaistuu. Millaista on työskennellä ulkomaalaisena arkkitehtina Suomessa tai suomalaisena arkkitehtina ulkomailla? Millaisia esteitä kieli, koulutus, kulttuuriset erot ja ennakkoluulot asettavat työlle?

Miten kansainvälistyminen ja kulttuurinen moninaistuminen muuttaa arkkitehtuuria? Onko arkkitehtuurin mahdollista – tai toivottavaa – säilyä kulttuurisesti omaleimaisena muuttuvassa maailmassa?

Otamme mielellämme vastaan myös ehdotuksia kiinnostavista ulkomaille tehdyistä projekteista.

Lähetä juttu- tai kohde-ehdotuksesi 14. elokuuta mennessä osoitteeseen ark@ark.fi. Numero ilmestyy 8. marraskuuta.

*

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.