Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. 

Tulevia teemanumeroja: (Päivitetty viimeksi 19.10.2021)

1/2022 ”Kaupunki”

  • Miten ekologisesti ja kulttuurillisesti kestävä rakentaminen toteutuu keskusta-alueilla, esikaupungeissa tai pienemmissä asutuskeskuksissa?
  • Millaista ympäristöä korkeaan ja tehokkaaseen rakentamiseen perustuva suunnittelu on tuottanut eri puolilla Suomea?
  • Ovatko kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kulttuuriympäristöjen arvot sovitettavissa yhteen?
  • Mikä merkitys erilaisilla yksityiskohdilla on kaupunkiympäristössä?

Juttuideoita voi lähettää 1.11. mennessä osoitteeseen ark@safa.fi. Toivomme noin puolen sivun mittaista tiivistelmää kirjoituksen sisällöstä ja näkökulmasta.

Etsimme numeroon myös ajankohtaisia kaupunkisuunnitteluprojekteja. Ne voivat olla esimerkiksi korttelitason viitesuunnitelmia, kaupunkitilojen uudistuksia tai laajemman mittakaavan visioita. Safan julkaisuissa jo esiteltyjä kilpailuehdotuksia ei kuitenkaan kannata tarjota. Ehdotuksia (tarpeelliset piirustukset ja lyhyt selostus) voi lähettää 15.11. mennessä osoitteeseen ark@safa.fi. Pyydämme valituista ehdotuksista myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

 

Yleistä

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Ehdotuksia julkaistavaksi sopivista rakennuksista tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteista voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Liitä mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyen abstraktin tai pääkohtia esittelevän listan muodossa. Ehdotuksia laatiessa on hyvä tutustua ennakkoon ilmoitettuihin teemoihin ja aikatauluihin.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä erityisesti aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Muut materiaalit ja tiedustelut

Muista kirjoitustiedusteluista tai tarjottavista materiaaleista, kuten valokuvista tai visuaalisista tai digitaalisista sisällöistä pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen, ark@ark.fi.

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.