Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ark@ark.fi. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Pyrimme vastaamaan kaikille artikkelien tarjoajille. Jos et ole saanut vastausta sähköpostiisi, laita uudelleen viestiä.

Teemat ja aikataulut 2023

LIIKE 1/23 Kestävä liikkuminen, liikenneterminaalit, arkkitehtuurin virtaukset
Numero on täynnä. Se ilmestyy 3.2.

HOIVA 2/23 Sairaalat, hyvinvoinnin arkkitehtuuri, resilienssi
Artikkeliehdotukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

– Miten terveyttä, hyvinvointia ja resilienssiä voi edistää arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun keinoilla?

– Millaista ympäristöä rakennamme lapsille, vanhuksille, sairaille, syrjäytyneille tai muille marginalisoiduille ryhmille?

– Miten arkkitehdin ammattikuva muuttuu, jos tavoitteeksi asetetaan huolenpito esimerkiksi vähäosaisista, yhteisöllisyydestä tai rakennusperinnöstä?

Lähetä juttu- tai kohde-ehdotuksesi osoitteeseen ark@ark.fi viimeistään 9.1.2023. Juttujen tulee olla valmiita helmikuun alkupuolella. Numero ilmestyy 24.3.

KORTTELI 3/23 Kaupunkiasuminen, uudet asuinalueet, täydennysrakentaminen
Juttu- ja kohde-ehdotukset viimeistään 27.2. Juttujen tulee olla valmiita huhtikuun alkupuolella. Numero ilmestyy 19.5.

METSÄ 4/23 Luonnon monimuotoisuus, puurakentaminen, Reima Pietilä
Juttu- ja kohde-ehdotukset viimeistään 15.5. Juttujen tulee olla valmiita kesä-heinäkuussa. Numero ilmestyy 22.9.

TUUNAUS 5/23 Uudelleenkäyttö, korjaaminen, kierrätys
Juttu- ja kohde-ehdotukset viimeistään 28.8. Juttujen tulee olla valmiita lokakuun alkupuolella. Numero ilmestyy 17.11.

 

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Esittelemme numeroissamme hiljattain valmistuneita rakennuksia tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteita. Liitä ehdotukseen mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyesti esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tai abstraktilla.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

*

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.