Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Päivitämme tulevien teemanumeroiden tietoja tälle sivulle. Emme valitettavasti pysty aina vastaamaan kaikkiin lähetettyihin ehdotuksiin, mutta tarkastelemme kaikkia ehdotuksia myös mahdollista myöhempää julkaisua varten.

 

Tulevia numeroita aihepiireineen ja aineistoaikatauluineen: (Päivitetty viimeksi 10.12.2020)

1/2021 ”Kriisi”

koronapandemian vaikutukset arkkitehtuuriin, kriisit, kaupunkisuunnittelu, urbaani arkkitehtuuri, toteutumattomia projekteja

Projektihaku: Toteutumatonta suomalaista arkkitehtuuria

Vuoden 2021 ensimmäisessä, maaliskuun alussa ilmestyvässä Kriisi-teemanumerossa kartoitamme, millaista arkkitehtuuria Suomessa on tehty covid-19-pandemian aikana. Toivomme arkkitehdeilta ja arkkitehtitoimistoilta ehdotuksia vuoden 2020 aikana tehdyistä, toistaiseksi toteutumattomista projekteista. Nämä voivat olla toimeksiantoja, kilpailuehdotuksia tai ideasuunnitelmia. SAFAn julkaisuissa jo esiteltyjä kilpailutöitä ei kuitenkaan kannata tarjota.

Lähetä ehdotuksesi (tarpeelliset piirrokset ja lyhyt selostus) 15.1.2021 mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

Kirjoittajakutsu: Kriisi

Etsimme juttuideoita vuoden 2021 ensimmäiseen numeroon, jonka teema on ”Kriisi”. Olemme viimeisen vuoden aikana joutuneet muuttamaan radikaalisti tapojamme työskennellä, liikkua ja viettää vapaa-aikaa. Miten tämä näkyy arkkitehtuurin kentällä, ja miten näihin muutoksiin tulisi reagoida pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä? Pandemian varjoon on myös jäänyt monia muita ajankohtaisia kriisejä, joihin kaivataan ratkaisuja.

Juttuideoita voi lähettää 4.1.2021 mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

2/2021 ”Perinne ja uudistuminen”

massiivirakenteiden uusi tuleminen, kestävä rakentaminen, paikallisuus, Alvar Aalto -mitali.

3/2021 ”Pyhä tila”

uudet kirkkorakennukset, kirkollisen rakennusperinnön tulevaisuus, rauhoittumisen tilat Venetsian arkkitehtuuribiennaali

4/2021 ”Asuminen”

asumisen trendit, uudet asuinrakennukset

5/2021 ”Historismi nyt”

historiallisen arkkitehtuuriin uudelleentulkinnat, uusvanha, restaurointi ja korjausrakentaminen

 

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Ehdotuksia julkaistavaksi sopivista rakennuksista tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteista voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Mukaan liitetään perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyen abstraktin tai pääkohtia esittelevän listan muodossa. Ehdotuksia laatiessa on hyvä tutustua ennakkoon ilmoitettuihin teemoihin ja aikatauluihin.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä erityisesti aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.
  • Mahdolliset lähdeviitteet sijoitetaan tekstiin alaviitteinä. Kaikissa lähdeviitteissä ilmoitetaan kirjoittajan nimi, teoksen nimi sekä artikkelin tai muun tekstin otsikko ja julkaisuvuosi, kustantaja ja kustannuspaikka. Suorien lainausten yhteydessä ilmoitetaan myös sivunumero. Toimitetuissa teoksissa ilmestyneistä kirjoituksista ilmoitetaan lisäksi koko teoksen toimittaja, teoksen nimi ja sivut, joilla kirjoitus on.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on noin 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on noin 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Muut materiaalit ja tiedustelut

Muista kirjoitustiedusteluista tai tarjottavista materiaaleista, kuten valokuvista tai visuaalisista tai digitaalisista sisällöistä pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen, ark@ark.fi.

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.