Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Artikkelien tarjoajille vastataan mahdollisimman pian deadlinen umpeuduttua, ja lopullisten tekstien deadline on noin kuukauden päässä ehdotus-deadlinen umpeutumisesta.

Vuoden 2022 teemanumerot: (Päivitetty viimeksi 20.12.2022)

1 Kaupunki
Kaupunkisuunnittelu, kestävä kaupunkirakentaminen, kaupunkitila. Numeroon ei voi enää tarjota sisältöä.

2 Unohdetut

Miksi tietyt ilmiöt ja suunnittelijat ovat jääneet unohduksiin ja toiset on nostettu jalustalle mediassa, tutkimuksessa tai julkisessa keskustelussa?

Millaisiin ilmiöihin arkkitehtuurimedia ja instituutiot ei ole osanneet kiinnittää huomiota, ja mikä merkitys niillä on arkkitehtuurin kehitykselle? Mitkä ovat suomalaisen arkkitehtuurin tabuja?

Miten arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa voidaan paremmin huomioida erilaiset ihmisryhmät? Millaista hyötyä sukupuoleen, etniseen alkuperään ja sosiaalisiin eroihin liittyvistä näkökulmista on arkkitehtuurin tutkimukselle ja praktiikalle?

Teemanumero muistaa lisäksi arkkitehti Wivi Lönnin 150-vuotisjuhlaa, joten myös hänen uraansa ja tuotantoonsa liittyvät juttuideat ovat tervetulleita.

Numeroon ei voi enää tarjota sisältöä.

3 Uusi luontosuhde
Maisema, ekosysteemit, posthumanismi. Juttuehdotukset 20.2. mennessä. Valmiiden juttujen deadline maaliskuun loppupuolella.

4 Koti
Asuntorakentaminen, pientalot, vapaa-ajan asunnot. Juttuehdotukset 6.6. mennessä. Valmiiden juttujen deadline heinäkuun loppupuolella.

5 Purkaa vai korjata?
Rakennussuojelu, korjausrakentaminen, kiertotalous. Juttuehdotukset 28.8. mennessä. Valmiiden juttujen deadline syyskuun loppupuolella.

 

Yleistä

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Ehdotuksia julkaistavaksi sopivista rakennuksista tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteista voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Liitä mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyen abstraktin tai pääkohtia esittelevän listan muodossa. Ehdotuksia laatiessa on hyvä tutustua ennakkoon ilmoitettuihin teemoihin ja aikatauluihin.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä erityisesti aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Muut materiaalit ja tiedustelut

Muista kirjoitustiedusteluista tai tarjottavista materiaaleista, kuten valokuvista tai visuaalisista tai digitaalisista sisällöistä pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen, ark@ark.fi.

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.