Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Päivitämme tulevien teemanumeroiden tietoja tälle sivulle. Emme valitettavasti pysty aina vastaamaan kaikkiin lähetettyihin ehdotuksiin, mutta tarkastelemme kaikkia ehdotuksia myös mahdollista myöhempää julkaisua varten.

Teemanumeroihin julkaistavaksi valituille ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kunkin numeron deadlinen umpeuduttua, ja jutun on oltava valmis noin kuukauden kuluttua. Tulevia numeroita aihepiireineen ja aineistoaikatauluineen: (Päivitetty viimeksi 4.6.2021)

3/2021 ”Pyhä tila”

uudet kirkkorakennukset, kirkollisen rakennusperinnön tulevaisuus, hiljentymisen tilat

Numero ilmestyy 23.6.2021.

 

4/2021 ”Asuminen”

asumisen trendit, uudet asuinrakennukset

Juttuideoita voi lähettää 17.6.2021 mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

Numero ilmestyy syyskuussa 2021.

 

5/2021 ”Historismi nyt”

historiallisen arkkitehtuuriin uudelleentulkinnat, uusvanha, restaurointi ja korjausrakentaminen

Juttuideoita voi lähettää 9.9.2021 mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

Numero ilmestyy marraskuussa 2021.

 

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Ehdotuksia julkaistavaksi sopivista rakennuksista tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteista voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Liitä mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ark@ark.fi. Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyen abstraktin tai pääkohtia esittelevän listan muodossa. Ehdotuksia laatiessa on hyvä tutustua ennakkoon ilmoitettuihin teemoihin ja aikatauluihin.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä erityisesti aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.
  • Mahdolliset lähdeviitteet sijoitetaan tekstiin alaviitteinä. Kaikissa lähdeviitteissä ilmoitetaan kirjoittajan nimi, teoksen nimi sekä artikkelin tai muun tekstin otsikko ja julkaisuvuosi, kustantaja ja kustannuspaikka. Suorien lainausten yhteydessä ilmoitetaan myös sivunumero. Toimitetuissa teoksissa ilmestyneistä kirjoituksista ilmoitetaan lisäksi koko teoksen toimittaja, teoksen nimi ja sivut, joilla kirjoitus on.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on noin 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on noin 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Muut materiaalit ja tiedustelut

Muista kirjoitustiedusteluista tai tarjottavista materiaaleista, kuten valokuvista tai visuaalisista tai digitaalisista sisällöistä pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen, ark@ark.fi.

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.