Kirjoita lehteen tai tarjoa kohdetta

Arkkitehti-lehti julkaisee ajankohtaisia, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua käsitteleviä tai lähialoihin liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia sekä kirja- ja näyttelyarvioita ja esittelee uutta ja kiinnostavaa arkkitehtuuria ja suunnittelua.

Lehteen voi tarjota materiaalia ympäri vuoden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ark@ark.fi. Artikkelien toivotaan pääosin kytkeytyvän lehden tuleviin teemoihin, mutta ne voivat käsitellä myös muita aiheita. Pyrimme vastaamaan kaikille artikkelien tarjoajille. Jos et ole saanut vastausta sähköpostiisi, laita uudelleen viestiä.

Tulevat teemanumerot ja aikataulut:

1/2024 Kaupungin sydän

Numero on täynnä ja ilmestyy 9. helmikuuta 2024.

2/2024 Aine ja äly

Jutut

Aine ja äly -numero käsittelee uusia materiaaleja, kiertotaloutta ja digitaalisuutta erilaisista näkökulmista. Meitä kiinnostavat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

Miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat arkkitehdin työtä ja arkkitehtuuria? Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia niihin liittyy?

Miten uudet vähähiiliset materiaalit muuttavat rakentamista ja arkkitehtuuria? Entä millaisia uusia käyttömahdollisuuksia on hirren, saven ja tiilen kaltaisilla perinteisillä materiaaleilla?

Millaisia uusia mahdollisuuksia ja rajoitteita kiertotalouden periaatteet tuovat arkkitehtuuriin? Voidaanko rakennuksia ja kaupunkeja suunnitella materiaalivirtojen pohjalta?

Mitä yhteyksiä löytyy konkreettisiin materiaaleihin ja digitaaliseen informaatioon keskittyvän tutkimuksen väliltä?

Kun lähetät ehdotuksen, avaa tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä lyhyesti esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tai abstraktilla. Valmista tekstiä ei tarvitse olla tässä vaiheessa olemassa, mutta jos olet jo kirjoittanut jotain, voit toki lähettää myös luonnostekstiä.

Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.

Lähetä juttuehdotuksesi 10.1. mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

Varsinaisten juttujen deadline ajoittuu helmikuulle. Numero ilmestyy 3. huhtikuuta.

Kohteet

Oletko suunnitellut hiljattain kohteen, joissa on käytetty innovatiivisella tavalla materiaaleja, digitaalisia suunnitteluvälineitä tai molempia? Tarvitsemme tässä vaiheessa perustiedot kohteesta, lyhyen perustelun siitä, miksi kohde on esiin nostamisen arvoinen, sekä muutaman piirustuksen tai valokuvan. Julkaistavat materiaalit pyydetään myöhemmin.

Lähetä kohde-ehdotuksesi 10.1. mennessä osoitteeseen ark@ark.fi.

3/2024 Näyttämö

Esiintymistilat, monitoimiareenat, kaupunki spektaakkelina

Juttu- ja kohde-ehdotukset helmikuun loppuun mennessä. Numero ilmestyy 24. toukokuuta.

4/2024 Väri

Väri rakennetussa ympäristössä, tilakokemus, ympäristötaide

Juttu- ja kohde-ehdotukset 10. toukokuuta mennessä. Numero ilmestyy 6. syyskuuta.

5/2024 Rajojen ylityksiä

Kansainvälisyys, suunnitteluvienti, arkkitehtuurin rajat

Juttu- ja kohde-ehdotukset 14. elokuuta mennessä. Numero ilmestyy 8. marraskuuta.

 

Kohteet, projektit, suunnitelmat

Esittelemme numeroissamme hiljattain valmistuneita rakennuksia tai muista arkkitehtuuri- tai suunnittelukohteita. Liitä ehdotukseen mukaan perustiedot, kuten nimi, sijainti ja tarpeellinen määrä valokuvia tai muuta materiaalia kohteen hahmottamiseksi. Lehti päättää tarjottujen kohteiden julkaisusta ja pyytää niistä myöhemmin julkaisukelpoiset materiaalit.

Tekstit

  • Ehdotusvaiheessa tekstin ei tarvitse olla valmis, mutta tekstin ideaa, laajuutta ja keskeisiä kysymyksiä on hyvä avata lyhyesti esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla tai abstraktilla.
  • Toimitus päättää tarjottujen kirjoitusten kehittämisestä eteenpäin sekä julkaisusta. Kirjoittaja ja lehden toimitus työstävät tekstit yhdessä julkaisukuntoon.
  • Arvostamme kirjoituksissa yleiskielistä, selkeää ilmaisua, sekä aiheiden kontekstointia ja kriittistäkin pohdintaa.
  • Tekstin kielenä voi olla suomi tai englanti. Kaikki julkaistavaksi valittu materiaali käännetään ja toimitetaan molemmille kielille.
  • Lehti maksaa palkkion julkaistuista kirjoituksista.

Artikkelit

Lehti julkaisee sekä laajempia että lyhyempiä artikkeleita mahdollisine kuvituksineen. Laaja artikkeli voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimukseen pohjautuva teksti, essee tai katsaus. Ohjepituus on 10 000 – 12 000 merkkiä välilyönteineen. Lyhyemmät tekstit voivat olla esimerkiksi katsauksia ja näkökulmia kiinnostaviin aiheisiin tai henkilöhaastatteluja. Lyhyen artikkelin ohjepituus on 4 000 – 8 000 merkkiä välilyönteineen.

Kohdearvio

Lehti julkaisee uudehkoihin ja ajankohtaisiin rakennuksiin liittyviä puheenvuoroja ja arvioita. Arvioitavista kohteista pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 4 000 merkkiä välilyönteineen.

Kirja- tai näyttelyarvio

Arvioitavista kirjoista tai näyttelyistä pyydetään keskustelemaan etukäteen toimituksen kanssa. Arvion ohjepituus on noin 2 000 – 4 000 merkkiä välilyönteineen.

*

Arkkitehtilehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä ja palauttamisesta.