”Massiivitiilirakentaminen on osoittautunut moderneja rakennustapoja kestävämmäksi, laadukkaammaksi ja energiatehokkaammaksi.”

Pyysimme joukkoa Suomessa toimivia arkkitehteja nimeämään jonkin heitä viime aikoina ekologisesti inspiroineen arkkitehtuuriprojektin. Pekka ja Emilia Saatsin suosikiksi nousivat Suomenlinnan masiivitiilirakennukset, joista vanhimmat ovat 1700-luvun puolivälistä. Kuvassa leipomorakennus vuonna 1995 (kuva Matti Pyykkö / Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto). Löydät kaikki kahdeksan suosikkia perusteluineen Talous-teemanumerosta (6/2019) →

6/2019Talous

Millaiset raamit raha luo suunnittelulle? Miten vallitseva talousjärjestelmä vaikuttaa rakennettuun ympäristöön? 

Haastattelu

Suuren skaalan kulttuuria

Fuzhoun kaupunkiin viime vuonna valmistunut kulttuurikeskus käsittää ooppera- ja konserttisalit, monikäyttösalin, elokuvateatterin ja näyttelytilan. Professori, arkkitehti Pekka Salminen kertoo projektista ja PES-Arkkitehtien Kiinan-toiminnasta.

Haastattelu

Vientituotteena kestävämpi arkkitehtuuri

3XN on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista tanskalaisista arkkitehtitoimistoista. Millainen arkkitehtuurinäkemys kansainvälistymisen takaa löytyy?

Asuminen

Grand Residence 21

Jani Prunnila
Joarc Architects
Helsinki
2019

Artikkeli

Uusi outo OOO

Mitä on objektiorientoitunut ontologia? Antti Auvinen ja Kristian Äijö tarkastelevat filosofian uutta haaraa, jonka ajatusten soveltamisesta on kiinnostuttu myös arkkitehtuurissa.

Artikkeli

Purkukappeli

Modernistinen Lepolan kappeli Kouvolassa ei ehtinyt koskaan suojeltavaksi. Mitä merkitystä on esimerkiksi viranomaislausunnoilla, jos kiistattomienkin arkkitehtuuriarvojen ohi ajaa kuitenkin aina raha? kysyy Roy Mänttäri.

Artikkeli

Donitseja, määritelmiä ja näyttelyproblematiikkaa

Olson arkkitehtuuritiennaalissa käsiteltiin tänä syksynä jatkuvan kasvun ongelmaa. Arkkitehti ja julkista tilaa paljon tutkinut professori Dubravka Sekulić kirjoittaa triennaalin herättämistä ajatuksista.

Artikkeli

Myöhäis­kapitalistinen kaupunki

Nyt kun myöhäiskapitalismin epäilyttävät eettiset ja sosiaaliset vaikutukset alkavat käydä yhä selvemmiksi, voi kysyä, onko kaupunkitilojen köyhtyminen jo liian suuri hinta maksettavaksi, jotta nykyinen talousjärjestelmä säilyy. Lee Marable tarkastelee myöhäiskapitalismin vaikutuksia Helsingin Kalasataman kaupunkitiloihin.

5/2019Ekologia

Maankäyttö ja rakentaminen kuluttavat runsaasti luonnonvaroja ja energiaa sekä aiheuttavat suoraan ja välillisesti suuren osan syntyvistä päästöistä ja jätteestä. Miten arkkitehtuurin täytyisi muuttua, jotta tulevaisuus olisi kestävämpi?

Kohdearvio

Luontoreitti kulttuurin ja menneen ajan puristuksessa

Kuinka tehdä esteetöntä luonnosta, joka lähtökohtaisesti mielletään villiksi ja ihmistoiminnalle vastakkaiseksi? kysyy Hanna Johansson Helsingin Lammassaaren pitkospolulla.

Artikkeli

Ekologisen asumisen jäljillä

Talo Kissankäpälä on yksi pääkaupunkiseudun ensimmäisistä uusien energiamääräysten jälkeisistä omakotitaloista, joissa on painovoimainen ilmanvaihto.

Kohdearvio

Humaanin sivistyksen korjattu kehto

Jyväskylän yliopiston päärakennus on kärsinyt muun muassa sisäilmaongelmista, mutta peruskorjauksen myötä se on saanut takaisin keskeisen roolinsa kampuksella.

Kolumni

Kasvulla on hintansa

Kaupunkien kehityshistorian tarkastelu auttaisi hahmottamaan myös nykykehityksen mahdollisia seurauksia, kirjoittaa Eeva Berglund.

Artikkeli

Arkkitehtuuria veden, auringon ja ilman ehdoilla

Arkkitehtuurin ekologisuus typistyy usein tarkoittamaan vain rakennusten teknistä suorituskykyä. Japanilaisarkkitehti Hiroshi Sambuichin poeettisempi lähestymistapa inspiroi Maiju Suomea.

Haastattelu

Studiolla Matti Kuittinen – Kestävyyden kannattaja

Kesästä 2019 alkaen Matti Kuittisella on ollut uusi ja harvinainen titteli – rakentamisen resurssitehokkuuden ja ympäristövaikutusten professori.

4/2019Design

Designista puhutaan kaikkialla. Miten muotoilu ja design näkyvät arkkitehtuurissa ja sen keskusteluissa? Millaisten pyrkimysten palveluksessa suunnittelijat toimivat? Millaisen jäljen muotoilu jättää maailmaan?

Haastattelu

Intomielinen visionääri

Joka kesä Lontoon Serpentine Galleryn edustalle aukeaa uusi, kansainväliseltä arkkitehdilta tilattu paviljonki. Toimittaja Marianna Wahlsten haastatteli gallerian taiteellista johtajaa Hans Ulrich Obristia 2019 paviljongin avajaisten yhteydessä.

Artikkeli

Uusia näkökulmia satavuotiaaseen Bauhausiin

Anja Neidhardt tuo esille Bauhausin toimintaa ja ideologiaa kriittisessä valossa. Viimeaikaiset uudet tulkinnat avartavat ymmärrystämme juhlitusta taide- ja arkkitehtuurikoulusta.

Haastattelu

”Viime vuosisadan inspiroivinta arkkitehtuuria” – ALAn osakkaat kertovat

Miten ALA päätyi suunnittelemaan New Delhin Suomen-suurlähetystön peruskorjausta? Millainen suhde osakkailla on Reima ja Raili Pietilän arkkitehtuuriin?

Haastattelu

Studiolla Janne Saario – Skeittitehti

Maisema-arkkitehti Janne Saario on yksi harvoista suomalaisista skeittipuistosuunnittelijoista.