2/2022Unohdetut

Ketkä jäävät arkkitehtuurin historiaan, kenet jätetään ulkopuolelle? Kuka määrittää, mikä on hyvää arkkitehtuuria? Mistä suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa ei puhuta?

Artikkeli

Harvinaiset, huippuhienot ja arkinen harmaus

Ainutlaatuisuus tai harvinaisuus määrittävät useimmiten sen, millaiset rakennukset arkkitehtuurin alalla nostetaan esiin ja mitä lopulta halutaan suojella. Miten käy tavanomaisen ympäristön, joka ei täytä kumpaakaan kriteeriä?

Artikkeli

Kun vähemmistöt puhuvat arkkitehtuurista, kuunteleeko kukaan?

Arvind Ramachandran haastatteli erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia heidän kokemuksistaan arkkitehtuurikeskustelusta ja tavoista, joilla sen nykyiset puutteet voitaisiin korjata.

Artikkeli

Mistä suomalaisessa arkkitehtuurissa vaietaan? 

Mitkä näkökulmat, teemat ja kysymykset ovat jääneet liian vähälle huomiolle arkkitehtuurikeskustelussa? Mistä ei puhuta, mitkä ovat suomalaisen arkkitehtuurin tabuja? Kysyimme kysymyksen seitsemältä arkkitehdilta ja arkkitehtuurin tutkijalta.

Kolumni

Parantolat Paimion varjossa

Suomessa toimi viime vuosisadalla 80–85 tuberkuloosin hoitoon erikoistunutta hoitolaitosta. Paimion ikoninen hahmo peittää taakseen koko muun suomalaisen parantola-arkkitehtuurin, kirjoittavat Heini Hakosalo ja Emilia Rönkkö.

IlmoitusAdvert

Artikkeli

Unholan väki

Ketkä jäävät arkkitehtuurin historiaan, kenet jätetään ulkopuolelle? Heini-Emilia Saari ja Johanna Brummer tarkastelevat arkkitehtuurin alan rakenteita.

1/2022Kaupunki

Miten suomalaisia kaupunkeja kehitetään juuri nyt? Millaiset arvot ohjaavat kaupunkien kehitystä? Mitä suunnittelija tietää kaupunkitilan käyttäjistä?

Artikkeli

Kaupunki, joka kasvaa kohti taivasta

Tampereen kaupunkikuvaa ovat viime vuosina muuttaneet useat suuret rakennushankkeet. Kenen ehdoilla uutta rakennetaan?

Artikkeli

Erik Bryggman ja Turun kaupunkikuva

Erik Bryggman tunnetaan erityisesti rakennuksistaan. Hänen töistään löytyy kuitenkin myös kaupunkisuunnittelullinen ote.

Artikkeli

Miten kokemus yhdistyy kaupunkisuunnitteluun?

Kaupunkisuunnittelun yhteydessä puhutaan usein sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tärkeydestä, mutta arvot eivät näy tiedoissa, joita suunnittelijalle tarjotaan suunnitelmien pohjaksi. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikissä tieto päätettiin kerätä itse, kun Itäkeskuksen alueen kehittäminen alkoi.

Artikkeli

Suunnittelija tulkitsee ja täydentää lähiötunnelmaa

Mistä lähiön tunnelma muodostuu, ja kuinka tunnelmaa voi suunnitella? Kahden arkkitehtitutkijan esseessä tarkastellaan arkkitehdin ja paikan suhdetta.

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Kolme esimerkkiä kiertotaloudesta

Kiertotaloutta voi edistää myös maankäytön suunnittelulla, ei vain yksittäisissä rakennushankkeissa, arkkitehti Aura Pajamo Muuan-suunnittelutoimistosta tuo esille.

Artikkeli

Uusia alueita – miten suomalaisia kaupunkeja tiivistetään ja täydennetään juuri nyt?

Miten suomalaisia kaupunkeja tiivistetään ja täydennetään juuri nyt? Millaisiin arvoihin suunnitelmat perustuvat? Esittelemme keskusta-alueen täydennyssuunnitelman, kestävän älykaupunginosan ja elävää katutilaa tavoittelevan umpikorttelialueen. 

IlmoitusAdvert

Artikkeli

Tuulen ja aaltojen muovaama kanavakaupunki

Tampereen Ranta-Tampellasta on rakentumassa kanavakaupunginosa, jossa asuu tulevaisuudessa 4 000 tamperelaista. Alueen julkiset ulkotilat muodostavat eheän ja viimeistellyn kokonaisuuden.

5/2021Vanhaa täydentäen

Kuinka vanhaa pitäisi täydentää? Miten historiasta kannattaa inspiroitua? Millaista on kestävyyden estetiikka?

Artikkeli

Piirustuspöydällä: How’m I Doing, Louis Kahn?

Kun AS LL TK -toimistossa suunniteltiin toimistotilan remonttia, selän takana seisoi Louis Kahn.

Artikkeli

Radikaalia suojelua

Nykyisin mikä vain yhteisöllisesti arvostettu voi olla kulttuuriperintöä. Miten se muuttaa kulttuuriperinnön suojelumenetelmiä?

Haastattelu

Porraspäätyjä ja tiilipilareita – haastattelussa Anne Hangebruch & Mark Ammann

Sveitsiläistoimisto sovittaa suunnittelemansa rakennukset historiallisiin ympäristöihin varioimalla lähistöltä löytyviä arkkitehtonisia aiheita. Miten historiasta voi inspiroitua?

Artikkeli

Viestejä menneestä

Ilmastokriisin kirittämä kiertotalousajattelu muuttaa arkkitehtuurin estetiikkaa. Kun vanhoja rakennusosia käytetään uudelleen yhä enemmän, tarvitaan myös uusia käsitteitä ja toimintatapoja, kirjoittavat Iida Kalakoski ja Riina Sirén.

IlmoitusAdvert

Artikkeli

Kuinka vanhaa pitäisi täydentää?

Moderni vai traditionaalinen? Kutsuimme kolme asiantuntijaa keskustelemaan siitä, miten arkkitehtuurin tyylikeskustelu olisi mahdollista tuoda nykypäivään.