3/2022Uusi luontosuhde

Millainen arkkitehtuuri luo kestäviä suhteita ihmisen ja luonnon välille? Kuinka arkkitehtuuri voi tukea ihmiselämän lisäksi myös muiden lajien hyvinvointia? Millaisia uusia käsitteitä tarvitaan arkkitehtuurin luontosuhteen päivittämiseksi?

Kohdearvio

Keidas kosken partaalla

Vantaan Tikkurilankosken uudistetuilla ranta-alueilla punoutuvat yhteen kulttuuriympäristö ja luonto. 

Kulttuurirakennukset

Pikku-Finlandia

Pikku-Finlandia Studio
Helsinki
2022

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Alusta ympäristökeskustelulle

Maiju Suomen ja Elina Koiviston suunnittelema paviljonki tarjoaa paikan ihmisten ja muunlajisten eläinten kohtaamiselle, ympäristön havainnoinnille sekä siitä keskustelulle.

Vapaa-aika

Rautulammen tuvat

Arkkitehtisuunnittelu Manu Humppi
Sodankylä
2021

Artikkeli

Välitiloissa

Monimuotoiset ja joustavat kaupungit tarvitsevat suunniteltujen paikkojen lisäksi epämääräisiä välitiloja, jotka tarjoavat elinympäristöjä myös muille kuin ihmisille ja auttavat kaupunkeja muutoksiin sopeutumisessa.

IlmoitusAdvert

Artikkeli

Kolme näkökulmaa posthumanistiselle elinympäristölle

Kuinka suunnitteluala voisi osallistua paremmin yhä laajenevien ympäristökriisien ratkaisemiseen ja vähentää rakentamisen negatiivisia vaikutuksia ympäristöön?  Posthumanismin käsite tarjoaa uusia suuntaviivoja alan organisoinnille.

2/2022Unohdetut

Ketkä jäävät arkkitehtuurin historiaan, kenet jätetään ulkopuolelle? Kuka määrittää, mikä on hyvää arkkitehtuuria? Mistä suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa ei puhuta?

Artikkeli

Harvinaiset, huippuhienot ja arkinen harmaus

Ainutlaatuisuus tai harvinaisuus määrittävät useimmiten sen, millaiset rakennukset arkkitehtuurin alalla nostetaan esiin ja mitä lopulta halutaan suojella. Miten käy tavanomaisen ympäristön, joka ei täytä kumpaakaan kriteeriä?

Artikkeli

Kun vähemmistöt puhuvat arkkitehtuurista, kuunteleeko kukaan?

Arvind Ramachandran haastatteli erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia heidän kokemuksistaan arkkitehtuurikeskustelusta ja tavoista, joilla sen nykyiset puutteet voitaisiin korjata.

Artikkeli

Mistä suomalaisessa arkkitehtuurissa vaietaan? 

Mitkä näkökulmat, teemat ja kysymykset ovat jääneet liian vähälle huomiolle arkkitehtuurikeskustelussa? Mistä ei puhuta, mitkä ovat suomalaisen arkkitehtuurin tabuja? Kysyimme kysymyksen seitsemältä arkkitehdilta ja arkkitehtuurin tutkijalta.

Kolumni

Parantolat Paimion varjossa

Suomessa toimi viime vuosisadalla 80–85 tuberkuloosin hoitoon erikoistunutta hoitolaitosta. Paimion ikoninen hahmo peittää taakseen koko muun suomalaisen parantola-arkkitehtuurin, kirjoittavat Heini Hakosalo ja Emilia Rönkkö.

Artikkeli

Unholan väki

Ketkä jäävät arkkitehtuurin historiaan, kenet jätetään ulkopuolelle? Heini-Emilia Saari ja Johanna Brummer tarkastelevat arkkitehtuurin alan rakenteita.

1/2022Kaupunki

Miten suomalaisia kaupunkeja kehitetään juuri nyt? Millaiset arvot ohjaavat kaupunkien kehitystä? Mitä suunnittelija tietää kaupunkitilan käyttäjistä?

Artikkeli

Kaupunki, joka kasvaa kohti taivasta

Tampereen kaupunkikuvaa ovat viime vuosina muuttaneet useat suuret rakennushankkeet. Kenen ehdoilla uutta rakennetaan?

Artikkeli

Erik Bryggman ja Turun kaupunkikuva

Erik Bryggman tunnetaan erityisesti rakennuksistaan. Hänen töistään löytyy kuitenkin myös kaupunkisuunnittelullinen ote.

Artikkeli

Miten kokemus yhdistyy kaupunkisuunnitteluun?

Kaupunkisuunnittelun yhteydessä puhutaan usein sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tärkeydestä, mutta arvot eivät näy tiedoissa, joita suunnittelijalle tarjotaan suunnitelmien pohjaksi. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikissä tieto päätettiin kerätä itse, kun Itäkeskuksen alueen kehittäminen alkoi.

Artikkeli

Suunnittelija tulkitsee ja täydentää lähiötunnelmaa

Mistä lähiön tunnelma muodostuu, ja kuinka tunnelmaa voi suunnitella? Kahden arkkitehtitutkijan esseessä tarkastellaan arkkitehdin ja paikan suhdetta.

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Kolme esimerkkiä kiertotaloudesta

Kiertotaloutta voi edistää myös maankäytön suunnittelulla, ei vain yksittäisissä rakennushankkeissa, arkkitehti Aura Pajamo Muuan-suunnittelutoimistosta tuo esille.

Artikkeli

Uusia alueita – miten suomalaisia kaupunkeja tiivistetään ja täydennetään juuri nyt?

Miten suomalaisia kaupunkeja tiivistetään ja täydennetään juuri nyt? Millaisiin arvoihin suunnitelmat perustuvat? Esittelemme keskusta-alueen täydennyssuunnitelman, kestävän älykaupunginosan ja elävää katutilaa tavoittelevan umpikorttelialueen. 

IlmoitusAdvert

Artikkeli

Tuulen ja aaltojen muovaama kanavakaupunki

Tampereen Ranta-Tampellasta on rakentumassa kanavakaupunginosa, jossa asuu tulevaisuudessa 4 000 tamperelaista. Alueen julkiset ulkotilat muodostavat eheän ja viimeistellyn kokonaisuuden.