5/2021Vanhaa täydentäen

Kuinka vanhaa pitäisi täydentää? Miten historiasta kannattaa inspiroitua? Millaista on kestävyyden estetiikka?

Artikkeli

Piirustuspöydällä: How’m I Doing, Louis Kahn?

Kun AS LL TK -toimistossa suunniteltiin toimistotilan remonttia, selän takana seisoi Louis Kahn.

Artikkeli

Radikaalia suojelua

Nykyisin mikä vain yhteisöllisesti arvostettu voi olla kulttuuriperintöä. Miten se muuttaa kulttuuriperinnön suojelumenetelmiä?

Haastattelu

Porraspäätyjä ja tiilipilareita – haastattelussa Anne Hangebruch & Mark Ammann

Sveitsiläistoimisto sovittaa suunnittelemansa rakennukset historiallisiin ympäristöihin varioimalla lähistöltä löytyviä arkkitehtonisia aiheita. Miten historiasta voi inspiroitua?

Artikkeli

Viestejä menneestä

Ilmastokriisin kirittämä kiertotalousajattelu muuttaa arkkitehtuurin estetiikkaa. Kun vanhoja rakennusosia käytetään uudelleen yhä enemmän, tarvitaan myös uusia käsitteitä ja toimintatapoja, kirjoittavat Iida Kalakoski ja Riina Sirén.

Artikkeli

Kuinka vanhaa pitäisi täydentää?

Moderni vai traditionaalinen? Kutsuimme kolme asiantuntijaa keskustelemaan siitä, miten arkkitehtuurin tyylikeskustelu olisi mahdollista tuoda nykypäivään.

4/2021Asuminen

Miten asuntorakentamista voisi monipuolistaa? Millaisia koteja tarvitsemme? Millaista on 2020-luvun kestävä asuntorakentaminen?

Artikkeli

Pelastaisiko ryhmärakennuttaminen asuntotuotannon laadun?

Toisin kuin usein ajatellaan, ryhmärakennuttamisella on Suomessa pitkä historia. Jos 1960-luvulla olisi tehty toisenlaisia ratkaisuja, asuntoja saatettaisiin edelleen rakentaa yhdessä.

Kolumni

Asuntomessut – aikansa elänyt konsepti?

Mitä jäi käteen kesän asuntomessuilta? Siis muuta kuin esitteitä ja kertakäyttökasseja?

Haastattelu

Suunnittelu alkaa piirtämättä viivaakaan

Wienissä ryhmärakennuttaminen ja yhteisöllinen asuminen kulkevat usein käsi kädessä. Yksi viimeaikaisista kohteista on Gleis 21 -asuinkerrostalo.

Kolumni

Kuvakolumni: Kuva kodista

Suomalainen asumiseen liittyvä kuvasto on homogeenista, sanoo Tuomas Uusheimo.

Artikkeli

Yleistyvä yksinasuminen

Suomalaisista asuntokunnista jo lähes puolet on yhden hengen asuntokuntia, ja sama kehitys näkyy myös muissa länsimaissa. Arkkitehti Anne Tervo havaitsi väitöstutkimuksessaan, että nykyinen suomalainen asuntotuotanto ei täysin vastaa yksinasujien asumistoiveisiin. Yksi ratkaisu voisi olla asuintilojen jakaminen.

3/2021Pyhä tila

Miten tila vaikuttaa pyhyyden kokemukseen? Millaista on 2020-luvun kirkkoarkkitehtuuri? Onko kirkollisella rakennusperinnöllä tulevaisuutta?

Artikkeli

Diskursseja dogmasta – Alvar Aalto ja kirkko

Alvar Aalto näki monia yhtäläisyyksiä omassa rakennustaiteessaan ja Suomen evankelis-luterilaisen kansankirkon sopeutumisessa 1900-luvulle. Niin uskonnossa kuin modernissa arkkitehtuurissa suvaitsevaisuus tuotti enemmän hedelmää kuin dogmatismi.

Uskonnolliset rakennukset

Myllykosken kirkon laajennus

Arkkitehtitoimisto OPUS, Zealand Design
Kouvola
2021

Artikkeli

Onko kirkon rakennusperinnöllä tulevaisuutta?

Verotulojen väheneminen ja korkeat korjauskustannukset ovat asettaneet monen uskonnollisen rakennuksen tulevaisuuden vaakalaudalle. Kysyimme kolmen asiantuntijan näkemystä tilanteeseen.

Artikkeli

Näkyvä ja näkymätön uskonto

Suomalaisen uskonnollisen arkkitehtuurin historiassa luterilainen kirkko on saanut pääosan ja jättänyt monia muita kehityskulkuja varjoonsa.

Kohdearvio

Kirkko on tullut jäädäkseen

Ylivieskan kirkko paloi viisi vuotta sitten pääsiäisenä. Uusi kirkko punoo arkkitehtuurillaan yhteen aikatasoja, viitteitä ja merkityksiä.