Artikkeli

Kuinka vanhaa pitäisi täydentää?

Moderni vai traditionaalinen? Kutsuimme kolme asiantuntijaa keskustelemaan siitä, miten arkkitehtuurin tyylikeskustelu olisi mahdollista tuoda nykypäivään.

Artikkeli

Viestejä menneestä

Ilmastokriisin kirittämä kiertotalousajattelu muuttaa arkkitehtuurin estetiikkaa. Kun vanhoja rakennusosia käytetään uudelleen yhä enemmän, tarvitaan myös uusia käsitteitä ja toimintatapoja, kirjoittavat Iida Kalakoski ja Riina Sirén.

Artikkeli

Radikaalia suojelua

Nykyisin mikä vain yhteisöllisesti arvostettu voi olla kulttuuriperintöä. Miten se muuttaa kulttuuriperinnön suojelumenetelmiä?

Artikkeli

Piirustuspöydällä: How’m I Doing, Louis Kahn?

Kun AS LL TK -toimistossa suunniteltiin toimistotilan remonttia, selän takana seisoi Louis Kahn.

Artikkeli

Hämärän kaupungeissa

François Schuitenin sarjakuvissa arkkitehtoniset utopiat kääntyvät dystopioiksi.

Artikkeli

Yleistyvä yksinasuminen

Suomalaisista asuntokunnista jo lähes puolet on yhden hengen asuntokuntia, ja sama kehitys näkyy myös muissa länsimaissa. Arkkitehti Anne Tervo havaitsi väitöstutkimuksessaan, että nykyinen suomalainen asuntotuotanto ei täysin vastaa yksinasujien asumistoiveisiin. Yksi ratkaisu voisi olla asuintilojen jakaminen.

Artikkeli

Pelastaisiko ryhmärakennuttaminen asuntotuotannon laadun?

Toisin kuin usein ajatellaan, ryhmärakennuttamisella on Suomessa pitkä historia. Jos 1960-luvulla olisi tehty toisenlaisia ratkaisuja, asuntoja saatettaisiin edelleen rakentaa yhdessä.

Artikkeli

Essee: Välähdyksiä kodista

Iris Andersson etsii esseessään kodin ydintä.

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Neljä näkökulmaa kestävään asuinrakentamiseen

Ilmastonmuutos näkyy jo jokaisen arkkitehdin työpöydällä. Hiljattain asuntosuunnittelun apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa aloittanut Antti Lehto haarukoi arkkitehdin mahdollisuuksia vaikuttaa asuntoprojektien kestävyyteen.