Artikkeli

Suuntaviivoja jälleenrakennukselle

Äkillisistä kriiseistä selviäminen vaatii nopeaa päätöksentekoa myös rakennetun ympäristön osalta. ICOMOS on kehittänyt työkalun kriisien vaikutusten tarkasteluun ja niistä selviämisen tueksi.

Artikkeli

Julkisen tilan vallankumous

Kolme asiantuntijaa pohtivat koronaviruspandemian vaikutuksia arkkitehtuuriin, sosiaaliseen aktivismiin ja julkisen tilan käyttöön.

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Vapaus vastaan turvallisuus

Korona-ajan rajoitukset ja eristäytymisvaatimus syventävät suunnittelijan näkökulmaa hoiva-asumisen erityistarpeisiin, pohtivat arkkitehdit Kirsti Sivén ja Asko Takala.

Artikkeli

Uusin silmin: Ruoholahden kanava

Ruoholahden kaupunginosa rakennettiin 1990-luvulla Helsingin kantakaupungin jatkeeksi. Aluetta halkovan kanavan suunnittelussa hyödynnettiin kaupunkisuunnittelun klassisia aiheita aavistuksen modernisoidussa muodossa.

Artikkeli

Kriisi ei tule yksin

Rakennetun ympäristön mukautumiskyky voi auttaa ehkäisemään kriisistä seuraavien toissijaisten kriisien puhkeamista, mikä antaa arkkitehdeille tärkeän roolin kriisien ratkaisijoina.

Artikkeli

Korona-ajan arkkitehtuuria

Kysyimme kahdeksalta suomalaiselta arkkitehtitoimistolta, minkä parissa he ovat työskennelleet vuoden 2020 aikana.

Artikkeli

Arkkitehtuuria kaikille?

Syyskuussa toimituksemme vastaanotti kulttuurialan toimijoiden Suomen kulttuurikentälle laajasti lähettämän Call for Action 2020 -kirjeen. Viestin keskiössä oli kutsu antirasistiseen toimintaan sekä aiheen organisaatiotasoiseen tarkasteluun liittyvä kysely. Halusimme reflektoida kirjettä ja sen herättämiä kysymyksiä.

Artikkeli

Afrikan tulevaisuuksia

Afrikka kaupungistuu vauhdilla. Jos länsimaiset arkkitehdit haluavat olla mukana tässä kehityksessä, tarvitaan tiedostavuutta ja nöyryyttä, pohtii Korbinian Schütze.

Artikkeli

Teollisuuden paluu

Teollisen tuotannon nivominen kaupunkirakenteeseen voisi kohentaa kaupunkiemme kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Helsingin Malminkartanossa tätä nykyisin radikaaliksi miellettävää periaatetta kokeiltiin jo kolmisenkymmentä vuotta sitten.