Artikkeli

Yleistyvä yksinasuminen

Suomalaisista asuntokunnista jo lähes puolet on yhden hengen asuntokuntia, ja sama kehitys näkyy myös muissa länsimaissa. Arkkitehti Anne Tervo havaitsi väitöstutkimuksessaan, että nykyinen suomalainen asuntotuotanto ei täysin vastaa yksinasujien asumistoiveisiin. Yksi ratkaisu voisi olla asuintilojen jakaminen.

Artikkeli

Pelastaisiko ryhmärakennuttaminen asuntotuotannon laadun?

Toisin kuin usein ajatellaan, ryhmärakennuttamisella on Suomessa pitkä historia. Jos 1960-luvulla olisi tehty toisenlaisia ratkaisuja, asuntoja saatettaisiin edelleen rakentaa yhdessä.

Artikkeli

Essee: Välähdyksiä kodista

Iris Andersson etsii esseessään kodin ydintä.

Artikkeli

Piirustuspöydällä: Neljä näkökulmaa kestävään asuinrakentamiseen

Ilmastonmuutos näkyy jo jokaisen arkkitehdin työpöydällä. Hiljattain asuntosuunnittelun apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa aloittanut Antti Lehto haarukoi arkkitehdin mahdollisuuksia vaikuttaa asuntoprojektien kestävyyteen.

Artikkeli

Residenssi arkkitehdin työvälineenä

Residenssijaksot ovat olennainen osa kuvataiteilijoiden työarkea, mutta harvemmin osa arkkitehtien toimintaa. Miltä residenssien rooli ja tulevaisuus osana arkkitehtuurin tutkimusta ja koulutusta näyttää arkkitehtuuriresidenssien kuraattoreiden näkökulmasta?

Artikkeli

Kesätyöntekijältä: Luonto ja pienet paikkakunnat jäivät varjoon

Luonnonläheisyydellä on laajoja hyvinvointivaikutuksia. Arkkitehti-lehden projektit keskittyvät kuitenkin lähinnä suurempiin kaupunkeihin ja kaupunkirakentamiseen.

Artikkeli

Näkyvä ja näkymätön uskonto

Suomalaisen uskonnollisen arkkitehtuurin historiassa luterilainen kirkko on saanut pääosan ja jättänyt monia muita kehityskulkuja varjoonsa.

Artikkeli

Onko kirkon rakennusperinnöllä tulevaisuutta?

Verotulojen väheneminen ja korkeat korjauskustannukset ovat asettaneet monen uskonnollisen rakennuksen tulevaisuuden vaakalaudalle. Kysyimme kolmen asiantuntijan näkemystä tilanteeseen.

Artikkeli

Diskursseja dogmasta – Alvar Aalto ja kirkko

Alvar Aalto näki monia yhtäläisyyksiä omassa rakennustaiteessaan ja Suomen evankelis-luterilaisen kansankirkon sopeutumisessa 1900-luvulle. Niin uskonnossa kuin modernissa arkkitehtuurissa suvaitsevaisuus tuotti enemmän hedelmää kuin dogmatismi.