Artikkeli

Arkkitehtuuria kaikille?

Syyskuussa toimituksemme vastaanotti kulttuurialan toimijoiden Suomen kulttuurikentälle laajasti lähettämän Call for Action 2020 -kirjeen. Viestin keskiössä oli kutsu antirasistiseen toimintaan sekä aiheen organisaatiotasoiseen tarkasteluun liittyvä kysely. Halusimme reflektoida kirjettä ja sen herättämiä kysymyksiä.

Artikkeli

Afrikan tulevaisuuksia

Afrikka kaupungistuu vauhdilla. Jos länsimaiset arkkitehdit haluavat olla mukana tässä kehityksessä, tarvitaan tiedostavuutta ja nöyryyttä, pohtii Korbinian Schütze.

Artikkeli

Teollisuuden paluu

Teollisen tuotannon nivominen kaupunkirakenteeseen voisi kohentaa kaupunkiemme kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Helsingin Malminkartanossa tätä nykyisin radikaaliksi miellettävää periaatetta kokeiltiin jo kolmisenkymmentä vuotta sitten.

Artikkeli

Gardenian uusi elämä

Aalto-yliopiston opiskelijat visioivat uusia käyttöjä luontokeskukseksi suunnitellulle Gardenialle Helsingin Viikissä.

Artikkeli

Hallinnon ja sivistyksen suomalainen monumentaaliliitto

Eduskuntatalon eteen valmistuneesta Kansalaistorista on muotoutunut keskustakirjastoineen Suomen itsenäisyydenajan monumentaaliaukio. Ilkka Törmä näkee aukion eräänlaisena jatkumona tsaarinajan Senaatintorille.

Artikkeli

Pankkipalatsikin voidaan purkaa

Entinen STS:n konttorirakennus 1970-luvulta keskellä Tamperetta aiotaan purkaa korkeamman kehityksen tieltä, mutta perustelut eivät vakuuta Anselmi Moisanderia.

Artikkeli

Uudet kolossit

Isot rakennuskokonaisuudet muovaavat uusiksi Helsingin kaupunkikuvaa. Antti Auvinen tutki ilmiötä valokuvaamalla.

Artikkeli

Hiekalle syntynyt Bauhausin perillinen

Tel Avivista löytyy noin 4 000 rakennuksen arkkitehtoninen suojelukohde 1930-luvulta. Se liitettiin Unescon maailmanperintökohteeksi monien vaiheiden jälkeen vuonna 2003.

Artikkeli

Mikä tekee monumentin?

Pyysimme kolmea asiantuntijaa kertomaan, millainen on heitä kiinnostava arkkitehtuurimonumentti ja nimeämään yhden esimerkin.