Kirja

Toisin tehtyjä tiloja

Erikoisesti nimetty kirja kokoaa yhteen berliiniläisen Raumlaborberlin-arkkitehtikollektiivin töitä 25 vuoden ajalta.

Kirja

Kaupunkipolitiikan iso kuva

Pitkävaikutteiset globaalit ilmiöt jäävät liian usein käsittelemättä, kun puhutaan kaupungeissa tapahtuvista muutoksista.

Kirja

Kaksi kaupunkia

Joskus kaupunkisuunnittelijoiden hahmottelemat tulevaisuudenkuvat ovat niin vangitsevia, että ne jatkavat elämäänsä todellisen kaupungin vierellä, eräänlaisena rinnakkaistodellisuutena. Näin on käynyt 5 500 asukkaan tanskalaiskaupunki Hirtshalsissa.

Kirja

Elämää suurempia luomuksia 

Epäonnisten rakennusten tarinat saavat kysymään, missä kulkee tekijän ja hänen luomuksensa välinen raja.

Kirja

Abstraktin otteessa

Arkkitehtonista ilmaisua ohjaavat ennen kaikkea ympäröivät yhteiskunnalliset olosuhteet, eivät niinkään esteettiset pyrkimykset, näkee Pier Vittorio Aureli.

Kirja

Ajatuksia maailman kontrolloimattomuudesta

Saksalaissosiologi Hartmut Rosan resonanssiteoria saa pohtimaan, mitä kaikkea rakentamisessa on lopulta tarpeen kontrolloida.

Kirja

Urbanisoituvatko lähiöt?

Ajatus lähiöstä keskustan vastakohtana on vanhentunut, esittää uutuuskirja eurooppalaisten esimerkkien kautta.

Kirja

Laiminlyöty julkisivu

Julkisivujen merkitys on unohdettu modernissa arkkitehtisuunnittelussa, Randall Korman esittää kirjassaan The Architecture of the Facade.

Kirja

Reima Pietilän arkkitehtuurin lähteillä

Pietilän suunnitteluprosessissa kirjoittamisella oli keskeinen rooli.