Näyttely

Le Chat Doré oli modernin elämän lavastus

Vuonna 1929 avattu kahvila oli Birger Carlstedtin ja Karl Malmströmin tulkinta ajan hengestä. Kahvila on rekonstruoitu Amos Rex -museon retrospektiiviin.

Kirja

Tulematta jäänyt futurismi

Kaisa Bronerin keskustelu Reima Pietilän kanssa reilut 30 vuotta sitten on nyt julkaistu kirjana. Keskustelu valottaa muun muassa Pietilän ajatuksia modernismista.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 6/19: Pitkä juoksu

Vaikka talouden vaikutukset arkkitehtien toimintaan tuntuvat hyvin konkreettisilta, emme ammattikuntana kovinkaan usein tarkastele talouden rakenteita.

Haastattelu

Suuren skaalan kulttuuria

Fuzhoun kaupunkiin viime vuonna valmistunut kulttuurikeskus käsittää ooppera- ja konserttisalit, monikäyttösalin, elokuvateatterin ja näyttelytilan. Professori, arkkitehti Pekka Salminen kertoo projektista ja PES-Arkkitehtien Kiinan-toiminnasta.

Artikkeli

Uusi outo OOO

Mitä on objektiorientoitunut ontologia? Antti Auvinen ja Kristian Äijö tarkastelevat filosofian uutta haaraa, jonka ajatusten soveltamisesta on kiinnostuttu myös arkkitehtuurissa.

Haastattelu

Vientituotteena kestävämpi arkkitehtuuri

3XN on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista tanskalaisista arkkitehtitoimistoista. Millainen arkkitehtuurinäkemys kansainvälistymisen takaa löytyy?

Artikkeli

Purkukappeli

Modernistinen Lepolan kappeli Kouvolassa ei ehtinyt koskaan suojeltavaksi. Mitä merkitystä on esimerkiksi viranomaislausunnoilla, jos kiistattomienkin arkkitehtuuriarvojen ohi ajaa kuitenkin aina raha? kysyy Roy Mänttäri.

Artikkeli

Myöhäis­kapitalistinen kaupunki

Nyt kun myöhäiskapitalismin epäilyttävät eettiset ja sosiaaliset vaikutukset alkavat käydä yhä selvemmiksi, voi kysyä, onko kaupunkitilojen köyhtyminen jo liian suuri hinta maksettavaksi, jotta nykyinen talousjärjestelmä säilyy. Lee Marable tarkastelee myöhäiskapitalismin vaikutuksia Helsingin Kalasataman kaupunkitiloihin.

Artikkeli

Esikaupunkia kaupunki­maisen tiiviissä paketissa

Pääkaupunkiseudun kaupunkimaisiksi suunnitellut elinympäristöt eivät nykyisellään kannusta aitoon kaupunkielämään. Yhtenä syynä voi olla suomalaisen urbaaniuden lyhyt historia, pohtii Lee Marable.