Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/2022: Muistamisen ja unohtamisen syklit

Se, mitkä rakennukset jälkipolvet muistavat ja mitä he arvostavat, on seurausta vuorovaikutteisesta prosessista, johon osallistuvat niin media, ammatilliset instituutiot kuin rakennusten ja kaupunkitilojen käyttäjät.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 1/2022: Pelimerkit

Tornitalopelin avaussiirron Suomessa teki arkkitehti Sigurd Frosterus tasan sata vuotta sitten. Tornitaloilla näyttää edelleen olevan kysyntää, mutta millaista kaupunkia niiden avulla rakennetaan?

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 5/2021: Jatkuvuuden dilemma

Miten suomalaisia kaupunkikeskustoja tulisi täydennysrakentaa?

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 4/2021: Pienasunnoista mikrokoteihin

Uusien asuntokonseptien kehittäminen on kuitenkin tapahtunut lähes yksinomaan rakennusliikkeiden ehdoilla ja kustannussäästöjä tavoitellen, kirjoittaa Kristo Vesikansa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 3/2021: Ikuisia arvoja?

Mitä tapahtuu evankelis-luterilaisen kirkon rakennusperinnölle, ja mistä löydämme jatkossa pyhän kokemuksia? Kristo Vesikansa alustaa Pyhä tila -numeron teemaa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/2021: Aika ja materia

Pyrkimys hiilineutraaliin rakentamiseen on nostanut materiaalit entistä keskeisempään rooliin arkkitehtuurissa, kirjoittaa Kristo Vesikansa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 1/2021: Arkkitehtuuri vuonna yksi

Koronavirusepidemian vaikutukset arkkitehtuurin näkyvät vasta vuosien päästä.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 6/20: Paluu tulevaisuuteen

Koronapandemia pakottaa pysähtymään, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden opetella uusia asioita ja tarkastella myös arkkitehtuurialaa uusin silmin.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 5/20: Kaikki pysyväinen katoaa?

Arkkitehtuurin merkitykset eivät ole pysyviä, vaan yhteiskunnan murrokset asettavat yhä uusia vaatimuksia myös paikoille ja rakennuksille.