Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 4/2021: Pienasunnoista mikrokoteihin

Uusien asuntokonseptien kehittäminen on kuitenkin tapahtunut lähes yksinomaan rakennusliikkeiden ehdoilla ja kustannussäästöjä tavoitellen, kirjoittaa Kristo Vesikansa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 3/2021: Ikuisia arvoja?

Mitä tapahtuu evankelis-luterilaisen kirkon rakennusperinnölle, ja mistä löydämme jatkossa pyhän kokemuksia? Kristo Vesikansa alustaa Pyhä tila -numeron teemaa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/2021: Aika ja materia

Pyrkimys hiilineutraaliin rakentamiseen on nostanut materiaalit entistä keskeisempään rooliin arkkitehtuurissa, kirjoittaa Kristo Vesikansa.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 1/2021: Arkkitehtuuri vuonna yksi

Koronavirusepidemian vaikutukset arkkitehtuurin näkyvät vasta vuosien päästä.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 6/20: Paluu tulevaisuuteen

Koronapandemia pakottaa pysähtymään, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden opetella uusia asioita ja tarkastella myös arkkitehtuurialaa uusin silmin.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 5/20: Kaikki pysyväinen katoaa?

Arkkitehtuurin merkitykset eivät ole pysyviä, vaan yhteiskunnan murrokset asettavat yhä uusia vaatimuksia myös paikoille ja rakennuksille.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 4/20: Ihmiset taloissaan

Empatia suunnittelussa tarkoittaa vähintään sitä, että on hyväksyttävä toisten näkökantojen läsnäolo siellä, missä on kyse eletystä ja koettavasta elämästä.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 3/20: Käsillä ja aivoilla

Nykyisen tuote- ja tavarapaljouden keskellä suhtautumisemme käsin tehtyyn on kaksijakoinen.

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/20: Aidat ja kynnykset

Mihin arkkitehtuuri tarvitsee sääntöjä ja sääntelyä?