Artikkeli

Ruotsista mallia lähiöiden kehittämiseen

Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät on usein sivuutettu suomalaisia lähiöitä uudistettaessa. Ruotsin uudistushankkeet tarjoavat toisenlaisen esimerkin.

Artikkeli

Kaupunkiaktivismi on keino rakentaa pieniä utopiota

Kaupunkiaktivismissa on muutospotentiaalia, joka saattaa lopulta muuttaa myös siihen osallistuvat arkkitehdit itsensä.

Artikkeli

Käsite: Sosiaalinen kestävyys – ”Keskustelu pyörii liikaa ongelmien ympärillä”

Sosiaalista kestävyyttä ei ole perinteisesti juuri huomioitu osana kaupunkisuunnittelua, vaikka se olisi keskeistä esimerkiksi alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi, näkee Emma Savela.

Artikkeli

Käsite: Lämpöviihtyvyys

Lämpötilan kokemiseen liittyvät normit ovat kulttuurisidonnaisia. Siksi ne voisi myös kyseenalaistaa, näkee Frans Saraste.

Artikkeli

Painovoimainen ilmanvaihto on mainettaan energiatehokkaampaa 

Ilmakirjan kirjoittajat avaavat painovoimaisen ilmanvaihdon energiatehokkuuteen liittyviä tutkimustuloksia.

Artikkeli

Mitä hoiva merkitsee arkkitehdille?

Kenestä arkkitehtuuri pitää huolen? Miten arkkitehtuuria tulisi hoivata? Neljä tekstiä tarkastelevat hoivaa eri kulmista.