Artikkeli

Myöhäis­kapitalistinen kaupunki

Nyt kun myöhäiskapitalismin epäilyttävät eettiset ja sosiaaliset vaikutukset alkavat käydä yhä selvemmiksi, voi kysyä, onko kaupunkitilojen köyhtyminen jo liian suuri hinta maksettavaksi, jotta nykyinen talousjärjestelmä säilyy. Lee Marable tarkastelee myöhäiskapitalismin vaikutuksia Helsingin Kalasataman kaupunkitiloihin.

Artikkeli

Esikaupunkia kaupunki­maisen tiiviissä paketissa

Pääkaupunkiseudun kaupunkimaisiksi suunnitellut elinympäristöt eivät nykyisellään kannusta aitoon kaupunkielämään. Yhtenä syynä voi olla suomalaisen urbaaniuden lyhyt historia, pohtii Lee Marable.

Artikkeli

Rakenteiden runollinen ulottuvuus

Lissabonin arkkitehtuuritriennaalin 2019 aiheena oli arkkitehtuurin runollisuuden ja rationaalisuuden monivivahteinen suhde. Marianna Wahlsten vieraili triennaalissa.

Artikkeli

Donitseja, määritelmiä ja näyttelyproblematiikkaa

Olson arkkitehtuuritiennaalissa käsiteltiin tänä syksynä jatkuvan kasvun ongelmaa. Arkkitehti ja julkista tilaa paljon tutkinut professori Dubravka Sekulić kirjoittaa triennaalin herättämistä ajatuksista.

Artikkeli

Tilastoja: Arkkitehtuuri ja talous

Millaiset ovat arkkitehtuurin taloudelliset puitteet Suomessa? ARK keräsi tilastotietoa vuodelta 2018.

Artikkeli

Arkkitehtuuria veden, auringon ja ilman ehdoilla

Arkkitehtuurin ekologisuus typistyy usein tarkoittamaan vain rakennusten teknistä suorituskykyä. Japanilaisarkkitehti Hiroshi Sambuichin poeettisempi lähestymistapa inspiroi Maiju Suomea.

Artikkeli

Takaisin asiantuntijaksi

Arkkitehdit voivat vaikuttaa siihen, mikä on kestävää rakentamista. Siihen sitoisi alan etiikkakin, mutta ymmärtävätkö arkkitehdit vastuunsa? kysyy Lars-Erik Mattila.

Artikkeli

Ekologisen asumisen jäljillä

Talo Kissankäpälä on yksi pääkaupunkiseudun ensimmäisistä uusien energiamääräysten jälkeisistä omakotitaloista, joissa on painovoimainen ilmanvaihto.

Artikkeli

Hanasaari hiilen jälkeen

Aalto-yliopiston viime kesän studiokurssilla suunniteltiin hiilenjälkeistä aikaa.