Artikkeli

Kahden kunnantalon kohtalo

Moni merkittävä rakennus joutuu purkulistalle, jos korjaaminen on liian kallista tai sopivaa käyttötarkoitusta ei löydetä. Arkinen rakennusperintö on uhattuna ilman ajoissa hankittua suojelumerkintää.

Artikkeli

Rakennusjäte ja eheyden myytti

Moderni arkkitehtuuri on tehnyt selkeän eron jätteen ja uuden rakentamisen välille. Jätteen käsitteen monipuolisempi ymmärtäminen voisi auttaa hahmottamaan paremmin nykyisiä purkamisen ja säilyttämisen kysymyksiä, pohtii Ella Müller.

Artikkeli

Gustaf Estlander, asuntoarkkitehtuurin romantikko ja liikemies

Reilu sata vuotta sitten Helsingissä toimi arkkitehti, joka saavutti taloudellista voittoa rehevän romanttisilla kerrostaloillaan.

Artikkeli

Asuntokriisin onnenonkijat

Kaupungeissa eri puolilla maailmaa kärsitään pitkittyneen asuntokriisin vaikutuksista. Ratkaisuksi on esitetty asuminen palveluna -mallia (HaaS), mutta ketä se oikeastaan hyödyttää?

Artikkeli

Uusin silmin: Talo Lehtovuori

Arkkitehti Olli Lehtovuoren oma talo on toiminut jo puolen vuosisadan ajan asuntoarkkitehtuurin laboratoriona. Paritupaan perustuva muunneltava pohjaratkaisu olisi käyttökelpoinen tänäkin päivänä.

Artikkeli

Arjen koventiot

Koti-teemanumerossa esiteltävät rakennukset saivat Fernando Nieton pohtimaan, miten syntyy hyvä asuinrakennus.

Artikkeli

Mitkä ovat ihannekodin kriteerit? – Kokeneet asuntosuunnittelijat vastaavat

Pyysimme asuntosuunnittelun parissa toimivia arkkitehteja lähettämään kuvan mielestään ihanteellisesta kodista tai hyvästä asunnosta. 

Artikkeli

Mistä syntyy kestävä asuinympäristö? – Tutkijat kokosivat tarkistuslistan

Monet asuntotuotannon nykytrendit huolestuttavat asiantuntijoita, sillä ne vaarantavat asukkaiden hyvinvoinnin, ja heikko mukautumiskyky povaa rakennuksille lyhyttä käyttöikää. Tampereen yliopiston tutkijat kokosivat asuntosuunnittelun laatutekijöistä tarkistuslistan.

Artikkeli

Pula-ajasta kulutuskulttuuriin, arkipäivän arkkitehtuuria ja ykkösnimenä Alvar Aalto – 1950-luku Arkkitehti-lehden silmin

Arkkitehti-lehden digitaalinen näköislehtiarkisto laajentunut kattamaan koko 1950-luvun. Päätoimittaja Kristo Vesikansa käy läpi vuosikymmenen arkkitehtuuri-ilmiöitä ja lehden sivuilla käytyä keskustelua.