Artikkeli

Kuinka jakaa kestävästi?

Jakaminen on nykykulttuurin trendi-ilmiö, joka näkyy myös asumisessa. Harkiten käytettynä jakamisesta voisi olla kestävän kaupunki- ja asuntosuunnittelun työkaluksi, esittää Annamari Vesamo.

Artikkeli

Jakamisen manifesteja asuntoarkkitehtuurissa

Miten yhteisöllisyys ja jakamisen kulttuuri voisivat näkyä asuinrakentamisessa? Katja Maununaho tarkastelee Keski-Euroopan integroidun asumisen kohteita.

Artikkeli

Monitilatoimiston kääntöpuoli

Montilatoimisto lisää vuorovaikutusta ja synnyttää innovaatioita – tai sitten ei. Akatemiatutkija Virve Peteri on tutkinut 2010-luvun työtiloja. Millaisia vaikutuksia monitilatoimistolla on työskentelyyn?

Artikkeli

Tupa, kirkko ja tanssilava

Pieni kylätalo Puuhi syntyi soinilaisten omasta aloitteesta paikaksi erilaisille kulttuuritapahtumille. Suunnittelijaksi haluttiin ehdottomasti omalta kylältä lähtöisin oleva arkkitehti, Anssi Lassila.

Artikkeli

Kaupunkitalo sukupolvien ketjussa

Kotkan torin laitaa täydentävä talo on uusin vaihe äitien ja tyttärien jo kolmessa sukupolvessa hallitseman tontin historiassa. Uudisrakennuksen vuokratuotoilla ylläpidetään jatkossa myös tontin vanhoja rakennuksia.

Artikkeli

Kestävät suosikit

Pyysimme joukkoa Suomessa toimivia arkkitehteja nimeämään jonkin heitä viime aikoina ekologisesti inspiroineen arkkitehtuuriprojektin.

Artikkeli

Uusi outo OOO

Mitä on objektiorientoitunut ontologia? Antti Auvinen ja Kristian Äijö tarkastelevat filosofian uutta haaraa, jonka ajatusten soveltamisesta on kiinnostuttu myös arkkitehtuurissa.

Artikkeli

Purkukappeli

Modernistinen Lepolan kappeli Kouvolassa ei ehtinyt koskaan suojeltavaksi. Mitä merkitystä on esimerkiksi viranomaislausunnoilla, jos kiistattomienkin arkkitehtuuriarvojen ohi ajaa kuitenkin aina raha? kysyy Roy Mänttäri.

Artikkeli

Myöhäis­kapitalistinen kaupunki

Nyt kun myöhäiskapitalismin epäilyttävät eettiset ja sosiaaliset vaikutukset alkavat käydä yhä selvemmiksi, voi kysyä, onko kaupunkitilojen köyhtyminen jo liian suuri hinta maksettavaksi, jotta nykyinen talousjärjestelmä säilyy. Lee Marable tarkastelee myöhäiskapitalismin vaikutuksia Helsingin Kalasataman kaupunkitiloihin.