Artikkeli

Kun Suomesta alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota toisen maailmansodan jälkeen, arkkitehtien ajatuksille standardisoinnista oli kysyntää

Suomessa on vuoroin rakennettu ja purettu hyvinvointivaltiota poliittisten valtasuhteitten mukaan. Arkkitehtuurilla on ollut keskeinen rooli, kun tavoitteita on viety käytäntöön. Hanna Tyvelä kertaa suomalaisen hyvinvointiarkkitehtuurin historiaa.

Artikkeli

Kohti terveellisen kaupungin kaavaa

Koronapandemian myötä elinympäristön vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on kiinnostuttu yhä enemmän. Oulun yliopistossa tutkitaan, miten tulevia epidemioita voidaan torjua kaupunkisuunnittelun keinoin. 

Artikkeli

Käsite: Lämpöviihtyvyys

Lämpötilan kokemiseen liittyvät normit ovat kulttuurisidonnaisia. Siksi ne voisi myös kyseenalaistaa, näkee Frans Saraste.

Artikkeli

Vaihtoehto: Liikkumisen arkkitehtuuri kannattaa uudistaa

Liikkumisjärjestelmän kehittäminen olisi yksi tehokas tapa torjua luontokatoa ja ilmastokriisiä, visioi Olli Hakanen.

Artikkeli

Kansanliikkeet, rakennusperinnön pelastajat?

Helsingin Meri-Rastilassa asukkaat ovat pian parin vuosikymmenen ajan pyrkineet vaikuttamaan asuinalueensa kehittämiseen. He eivät ole ensimmäisiä, jotka huoli naapuruston muuttumisesta on saanut liikkeelle.

Artikkeli

Käsite: Fluidius

Fluidius tarjoaa virkistävän tarkastelukulman jokaiselle kaupunkia katsovalle, ehdottaa Tuulia Kivistö.

Artikkeli

Teknologiaa, asfalttia ja asenteita

Suomalaisen liikennejärjestelmän autokeskeisyys on tuonut mukanaan monia yhteiskunnallisia ongelmia. Tulevaisuuden visioinnissa korostuu edelleen usko uusiin teknologioihin, vaikka niiden sijaan tarvittaisiin laajempia ajattelun muutoksia.