Artikkeli

Uusin silmin: Kuokkalan keskusta

Kuokkalan keskusta osoittaa, että kaupunkisuunnittelu on kestävyyslaji.

Artikkeli

Tehostaminen uhkaa jo suojeltujakin rakennuksia

Suojeltuja rakennuksia tulisi korjata niiden ominaispiirteitä vaalien. Kun tilalle halutaan suurempia ja tehokkaampia tiloja, ratkaisuksi esitetään nykyisin yhä useammin purkamista. Harri Hautajärvi nostaa esiin neljä tapausta Helsingin keskustassa.

Artikkeli

Ihmisen mittakaavaa vastaan

Kaupunkisuunnittelun keskeiset haasteet eivät rajaudu ihmisen mittakaavaan, Tommy Lindgren kirjoittaa.

Artikkeli

Yhteisöpuutarhat elävöittävät kaupunkia

Mitä opittavaa New Yorkin yhteisöpuutarhoista voisi olla suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun?

Artikkeli

Helsinki on maantieteensä ja hallintonsa vanki

Pääkaupunkiseudun kasvu on haaste Helsingin keskustan kehittämiselle.

Artikkeli

Kaupunkivihreä ilmastotekona

Kaupunkivihreän muodostamia hiilinieluja ja sen muita hyötyjä ei oteta vielä riittävästi huomioon kaupunkisuunnittelussa. Co-Carbon-hankkeen tutkijat kokosivat keinoja hiiliviisauden edistämiseksi arkkitehdeille ja maisema-arkkitehdeille.

Artikkeli

Teollisuusromantiikasta toimistoromantiikkaan 

Voisiko tyhjenevät toimistorakennukset pelastaa vastaava noste kuin minkä teollisuusrakennukset kokivat viime vuosisadalla?

Artikkeli

Uusin silmin: Koulutuskeskus Vuoranta

Sukupolvet kohtaavat seniorikeskukseksi korjatussa koulutuskeskuksessa. 

Artikkeli

Käsite: Spolia – ”Antiikin Rooman romahduksesta tuttu käsite voisi toimia yhtenä työkaluna rakennusosien uudelleenkäytössä”

Spolian historia juontaa juurensa antiikin Rooman romahtamiseen ja kristinuskon rakentamaan uuteen arkkitehtuurin estetiikkaan. Käsitteellä voisi olla käyttöä myös nykypäivän kiertotaloudessa.