3/1942

Sotilashallinto-osaston rakennustoimisto ja rakennusvaurioiden korjaustyöt karjalassa (Yrjö Laine)

Tämän hetken tehtävistämme (Aaro Alapeuso)

Sortavala (Kaj Englund)

Euroopan jälleenrakennus (Göran Sidenbladh)

Kirkot ja kalmistot hävityksen kohteina (Juhani O. V. Viiste)

Haja-asutuksesta (Otto-I. Meurman)

Avo-ojat järjestetyissä asutuskeskuksissa (Aarne Ruohtula)

Rakennustilasto ja sen mahdollisuudet (G. Modeen)

Tilaa lehti

Tilaa irtonumero