6/1971 leikki

kirjat

pääkirjoituksia
Esko Lehesmaa

Lapsilla on oikeus hyvään ympäristöön
Yrjö Sotamaa

Selvitys Kajaanin kaupungin vapaa-aikapalveluista
Olli Lehtovuori, Heikki Tegelman, Pentti Väänänen

Ympäristön moninaisuus ja suunnittelu
Amos Rapaport, Robert E. Kantor

Taidehistorian käyttö yhdyskuntasuunnittelussa
Riitta Nevalainen

Estetiikka visuaalisen suunnittelun välineenä
Markku Graae

Harmajan luotsiasema
Mauri Petrimäki, Matti E. Hirvonen

Lomasaari Lingonsö
Kaija ja Heikki Siren

leikisti

projektikatsaus

lähetetyt

muut lehdet

Tilaa lehti

Tilaa irtonumero