1/2015 tulevaisuuksia

Uudessa lehdessä nuoret arkkitehdit kirjoittavat siitä, mitä pitävät tärkeänä. Aiheet ovat heidän itse valitsemiaan. Tulevaisuuden tekijät haluavat tuoda arkkitehtuurin ihmisten arkeen. He haluavat toimia yhdessä käyttäjien kanssa, määrittää suunnittelutehtäviä uusin tavoin, hillitä ilmastomuutosta ja lisätä globaalia tasa-arvoa suunnittelemalla hankkeita köyhien maiden asukkaille. Tähtiarkkitehdin rooli ei ole enää kiinnostava. Olennaista on työn mielekkyys, ja työn tulee vastata omia arvoja. Nuoret tekevät arvojaan aktiivisesti tunnetuksi median eri keinoja käyttäen, kuten Kaupunki uusiksi -tv-sarjana.

Tilaa lehti

Tilaa irtonumero

Sisältö

pääkirjoitus | Uudet aatteet
Jorma Mukala

Tulevaisuuksia

Arkkitehdin dekalogi
Jussi Vuori

Yhteismaalla
Hilla Rudanko

Mistä kaupungit kilpailevat?
Jaakko Lehtonen

Paluu monimutkaisuuteen
Auvo Lindroos

Mahdollisuus osallistua
Heikki Riitahuhta

Laajeneva ammattikuva
Inari Virkkala

Kokemuksia globaalissa etelässä
Pilvi Vanamo

Löysin oman suuntani
Elina Tenho

Itsekäs jättiläinen
Helmi Kajaste

Uuden mustan metsästys
Martti Kalliala

Huize Looveld, Alankomaat
Studio Puisto + van Bolderen architectuur

Villa Lulla, Porkkala
Joarc Architects

Maijaniitty, Turun saaristo
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen

Bronda, Helsinki
Futudesign

Kouk Khleang, Kambodža
Komitu Arkkitehdit

arkkitehtikoulut | Kolme diplomityötä
Nicolas Gustin, Aleksandra Zarek, Kristian Forsberg

arkkitehtikoulut | Opetuksen uusi viritys
Antti Ahlava

kirjat | Paradigms in Computing
Teemu Seppänen

déjà-vu | Pentti Kareoja, Diplomityö "Meren ja Maan museo", 1988
Pentti Kareoja