Julkaistu lehdessä 3/2018 - Luontosuhde

Infrastruktuuri

Kruunuvuorenrannan koonta-asema

Arkkitehtuuritoimisto B & M

Arkkitehdit Timo Kiukkola, Nikolai Rautio, Jussi Murole, Teemu Seppänen
Sijainti Hopeakaivoksentie 45, Helsinki
Laajuus 770 m2
Valmistuminen 2017

Lue Roy Mänttärin arvio: Kunnallistekniikan ilme ja ihme

Valokuvat Timo Kiukkola