Julkaistu lehdessä 5/2019 - Ekologia

Maisema

Lammassaaren pitkospolku

Studio Puisto Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit

Suunnittelijat Emma Johansson, Ioana Maftei (Studio Puisto Arkkitehdit)
Varpu Mikola, Inka Andelin (Nomaji maisema-arkkitehdit)
Sijainti Lammassaari, Helsinki
Pituus 1 km
Valmistuminen 2018

Lue Hanna Johanssonin arvio: Luontoreitti kulttuurin ja menneen ajan puristuksessa

Valokuvat Decopic / Mika Huisman

Kysyimme kaikilta numerossa 5/2019 esteltyjen kohteiden suunnittelijoilta suunnitteluun liittyneistä ekologisista valinnoista.

Ekologisuudesta – Studio Puisto ja Nomaji

Millaisia ekologisia valintoja luontopolkurakenteiden suunnitteluun liittyi? 

Ekologian kannalta Lammassaaren rakenteiden suunnittelu oli helppoa, sillä tavoitteena oli kaikin puolin toimia sopusoinnussa ympäristön kanssa. Vanhankaupunginlahti on haastava rakennuspaikka muun muassa luonnonsuojelualueen rajoitusten, lintujen pesimäaikojen, muuttuvien vesi- ja jääolosuhteiden sekä pehmeän maapohjan vuoksi. Nämä rajoitteet huomioitiin niin rakenteissa kuin rakentamismenetelmissäkin. 

Tavoitteena oli, että pitkospuuelementit pystytään esivalmistamaan muualla ja tuomaan rakennuspaikalle kevyillä työkoneilla, kuten mönkijällä. Näin pitkospuut saatiin koottua suhteellisen nopeasti, ja ympäristö häiriintyi vain ajouran leveydeltä. Vanhan pitkospolun materiaalit hyödynnettiin paikan päällä uuden polun pohjarakenteina.

Olimme tilaajan kanssa hyvin yksimielisiä ekologisten valintojen suhteen. Helsingin kaupunki on linjannut käyttävänsä luontoalueiden ympäristörakentamisessa käsittelemätöntä lehtikuusta. Tämä materiaali oli myös meille suunnittelijoille mieleinen. 

Miten luontopolku tukee ekologista elämäntapaa? 

Vanhankaupunginlahti on luontokeidas kaupungin keskellä. Alue on lähivirkistysympäristöä tuhansille kaupunkilaisille, ja kauempaakin sinne pääsee julkisella ja kevyellä liikenteellä. Alueen hyvä saavutettavuus mahdollistaa mutkattoman arjen luontokokemuksen yhä useammalle kaupunkilaiselle. Luonnossa liikkuminen vahvistaa luontosuhdetta ja sitä kautta tukee luonnon prosessien ymmärtämistä ja ekologista elämäntapaa. Uudet luontopolkurakenteet ovat helpottaneet pääsyä Lammassaareen ja ne ovat lisänneet alueen käyttöä huomattavasti. Polulla on kävijälaskuri, jonka mukaan pitkospuita kulkee keskimäärin lähes 900 ulkoilijaa päivässä.

Miten ekologisuus näkyy tällä hetkellä toimistonne töissä? 

Työmme keskeinen tavoite on parantaa ympäristön ekologista tilaa ja tuoda ympäristövaikutukset laajempaan tietoisuuteen. Yksi työkalu tähän on käyttämämme ekosysteemipalvelunäkökulma. Vastuullisuus merkitsee meille ennen kaikkea luonnonvarojen kestävää käyttöä. Kaupungeissa viheralueet ja biodiversiteetti ovat yhä tärkeämpiä mutta uhattuja luonnonvaroja, joiden säilymistä ja parantamista voi suunnittelemalla monin tavoin tukea. Kestävä suunnittelu perustuu paikan maisemaekologisiin lähtökohtiin ja kestäviin suunnitteluratkaisuihin. ↙