Julkaistu lehdessä 3/2020 - Käsityö

Vapaa-aika

Savusauna Shatwell

Tuomas Toivonen

Sijainti Somerset, Iso-Britannia
Laajuus 6,7 m2
Valmistuminen 2019

Suunnittelijalta – Tuomas Toivonen: Pieni kertalämmitteinen sauna on suunniteltu erikoiselle maatilalle, jonka mailla kasvaa paljon tammea ja jossa arkkitehtuuri on tärkeää. Rakennuspaikka on veden kumpuilevaan peltomaisemaan uurtaman laakson jyrkässä rinteessä, vanhan maitotilan asuinrakennuksen ja navettapihojen yläpuolella, tiheän kasvillisuuden suojassa. Saunan ulkovaippa on tilan omilta mailta kaadettua tammea ja sisävaippa kuusta. Kiuas on sijoitettu rakennuksen alle, ja se lämmitetään saunalle vievältä polulta. Lämmittäessä löylyhuoneen alakatto taittuu alas päästäen savun nousemaan avoimesta lakiluukusta, koko löylyhuoneen toimiessa hormina. Kiukaan siinnyttyä ja häkälöylyjen jälkeen saranoitu alakatto suljetaan ja kiilataan paikoilleen. Samalla alakattoon kiinnitetyt puomit sulkevat lakiluukut. Käynti löylyhuoneeseen on siltaa pitkin ylärinteestä, johon on tuotu vesijohto löylyvedelle ja lämmitysvaiheen paloturvallisuutta silmällä pitäen. Asuinrakennuksen ja saunan välissä oli valmiiksi pieni kylmä kastautumisallas. Sieltä pääsee myös yläkerran kylpyhuoneeseen, jossa on pukeutumis- ja suihkutilat. 

Kiukaassa on kaksi päällekkäistä tulipesää ja yläpalokammio, joiden hapensaantia lämmittäjä voi säädellä erikseen. Alemmassa tulipesässä poltetaan havupuuta ja leppää, ylemmässä palaa harvalla arinalla alemman tulen liekinlatvojen tasolla tammea, jota tilan metsiköissä kasvaa runsaasti. Hiillos pudotetaan alempaan pesään, ja sen suora hapensaanti pidetään mahdollisimman pienenä, palokaasut pyritään hapettamaan väljässä yläpalotilassa, niin että lämpöä kehittyy eniten siellä missä kiukaan kivimassa sijaitsee. Kiukaassa on hieman yli puoli tonnia Pennalan peridotiittikiviä, joista suurimmat ovat jalkapallon kokoisia. Ison-Britannian maaperässä ei ole vastaavia syväkiviä Shetlannin saaria lukuunottamatta. Useampivaiheinen poltto johtaa niin puhtaaseen palamiseen, ettei savua juurikaan sytytyksen jälkeen muodostu. 

Rakennuspaikka merkittiin maastoon tonttikäynnillä yhdessä asiakkaan kanssa, suunnitelmat laadin junassa paluumatkalla Lontooseen. Rakennustyön suoritti arkkitehtuuria opiskellut paikallinen puuseppä. Muurasin kiukaan sisäosat, ladoin louhokselta noutamani kivet, kuivasin uunin ja suoritin ensilämmityksen. Perehdytin asiakkaan kiukaan lämmitystapaan ja ensilöylyjen kylpyvieraat saunaetikettiin. ↙

→ Lue myös Markus Lähteenmäen essee Shatwellin maatilasta ja saunasta: ”ET IN ARCADIA EGO

Valokuvat Niall Hobhouse, Eirik Arff Gulseth Bøhn, Tuomas Toivonen