Julkaistu lehdessä 3/2020 - Käsityö

Vapaa-aika

Villa Furuholmen

Rå Arkitektur

Arkkitehdit Gustav Jerlvall Jeppsson, Sarita Poptani
Sijainti Kemiönsaari
Laajuus 440 m2
Valmistuminen 2019

Suunnittelijoilta – Sarita Poptani, Gustav Jerlvall Jeppsson: Tontti on oma pieni saarensa lounaissaaristossa, ja sen herkkä luonto, paljaat kalliot ja koskematon kasvillisuus olivat suunnittelun inspiraation lähde. Halusimme säästää mahdollisimman paljon olemassa olevaa ympäristöä, joten rakennus jaettiin pienempiin, pilariperustettuihin asumuksiin, jotka sijoittuvat polulle ja yhdistyvät toisiinsa terassein. Rakennus on kuin mutkitteleva muuri, joka ulottuu tontin yli sulautuen ympäristöönsä ja päästäen luonnon rakennusten väliin.

Halusimme kunnioittaa rakennuspaikkaa vaatimattoman muotokielen ja yksinkertaisten materiaalien avulla. Olisi ollut mahdotonta kilpailla saaren kauneuden kanssa tai sovittaa suuri, yhtenäinen rakennus ympäristöönsä onnistuneesti. Keinot luoda paikkasidonnainen asumus saareen olivat yksinkertaiset: materiaalien tarkka valikointi, kapearunkoisten rakennusmassojen porrastaminen maastonmuotojen mukaan sekä merkitsevien kiintopisteiden kehystäminen tai väistäminen.  

Asiakas halusi tehdä yhteistyötä innostuneiden ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa ja löysi meidät yliopiston kautta. Nelivuotinen prosessi perustuikin aktiiviseen keskusteluun asiakkaan, meidän ja erityisesti rakentajien välillä, joiden kanssa työstimme toteutussuunnitelmat. Kesäasunnon kantava rakenne ja verhoukset ovat kuusta ja tammea, lisänä tiili- ja kividetaljeja siellä täällä. ↙

Valokuvat Thurston Empson