Julkaistu lehdessä 3/2020 - Käsityö

Pientalot

Villa Hero

Arkkitehtitoimisto POOK

Arkkitehdit Katariina Rautiala, Pentti Raiski 
Sijainti Espoo
Laajuus 208 m2
Valmistuminen 2019

Suunnittelijalta – Pentti Raiski: Talo Espoon Nöykkiöön sai alkunsa tilaajan määrätietoisista materiaalitoiveista ja suunnittelijalle annetusta vapaudesta. Lähtökohtana toimi tahto voimakkaaseen puun ja betonin läsnäoloon arkkitehtuurissa.

Rakennusten massoittelu haluttiin pitää yksinkertaisena ja antaa materiaalien näkyä. Tontille luotiin suojattu terassipiha erillisen saunan ja päärakennuksen väliin. Rakennuksissa on kantava betoninen runko ja betonipintaiset lattiat. Ulkoa rakennukset on verhoiltu kauttaaltaan lehtikuusella. Verhousta ei ole käsitelty, joten se harmaantuu ajan saatossa. Tinkimätön puun materiaalintuntu ulotettiin myös katolle: kermikaton päällä on tuulettuva, lehtikuusiverhoiltu suojakerros. Sisällä betonin parina on käytetty havuvaneria. Näkyvien pintojen materiaalit on pyritty pitämään pelkistettyinä ja luontaisina.

Tilallisesti rakennusta saatiin suunnitella ennakkoluulottomasti. Päärakennuksen toiminnot kiertyvät kappalemaisen, sydämenä toimivan osan ympärille ja päälle. Varsinaisia huoneita ei ole, vaan tilat avautuvat omiin vyöhykkeisiinsä. Kulkutilat ovat samalla työtiloja. Erikoisuutena työjärjestyksessä oli hankkeeseen jo ennen suunnittelun aloittamista valittu takka. ↙

Valokuvat Krista Keltanen