Julkaistu lehdessä 4/2020 - Empatia

Pientalot

Paritalo Kisällintie 7

Arkkitehtitoimisto Topi Tuominen

Arkkitehti Topi Tuominen
Sijainti Kisällintie 7, Helsinki
Laajuus 253 m2
Valmistuminen 2017

Suunnittelijalta – Topi Tuominen: Yhä useampi uusi pientalo jakaa tontin vanhemman talon kanssa. Tiivistyvillä alueilla vaikeutena on rakennuspaikkojen ahtaus ja alkuperäisen arkkitehtuurin herkkyys lisärakentamiselle. 

Paritalo sijaitsee 1950-luvulla perustetulla pientaloalueella Oulunkylän Patolassa. Alkujaan väljästi rakennetulla alueella oli muun muassa rintamamiestaloja. Nykyisin Patola kuuluu kaavoituspyrkimyksiltään tyypillisiin vanhojen pientaloalueiden tiivistämisalueisiin.

Tontilla sijaitsi 1951 rakennettu rintamamiestalotyyppinen kaksikerroksinen puutalo. Ennen uuden paritalon rakentamista tontti oli jaettu kahtia. Koska vanha ja säilytettävä rakennus sijaitsee alkuperäisen tontin keskellä, uudisrakennus toteutettiin tontin takaosaan kirvesvarsitontille. Suunnittelussa erityisiä haasteita tuotti muun muassa uuden tontin kapeus ja riittävien asuintilojen suunnittelu kahdelle monilapsiselle perheelle.

Arkkitehtuurissa tavoitteena oli selkeys ja yksinkertaisuus sekä naapurirakennuksen yksinkertaisen ”rintamamiestalotyylin” huomioiminen. Samalla haluttiin kuitenkin välttää vanhan rakennuksen suoraa jäljittelyä. Samankaltaisuus 1950-luvun naapuritaloon näkyy kattomuodoissa ja vesikattojen kaltevuudessa. Julkisivujen aukotus on puolestaan vapaampaa. Pyrkimyksenä on ollut tiivistää aluetta sen alkuperäistä henkeä kunnioittaen. ↙

Valokuvat Topi Tuominen, A&L Arveli