Julkaistu lehdessä 2/2021 - Perinne ja uudistuminen

Haastattelu

Irti verkoista

Kuva Marc Goodwin.

Omavarainen minitalokonsepti muokkautuu erilaisiin maastoihin ja ilmastoihin. 

Miten idea off-grid-majasta syntyi, arkkitehti PEKKA LITTOW?

Omistin hajoamispisteessä olevan siirtolamajan Helsingin edustan saaressa ja halusin siihen korvaavan rakennuksen. Perusmukavuuksien toteuttamisen vaikeus saarella pani miettimään, että ehkä useilla on sama ongelma, ja siihen olisi tarvetta löytää ratkaisu. Majamaja on siirtolamajan mukavuuksin varustettu nykyversio, neljän hengen täysvarustettu minitalo.

Majamajan prototyyppi on rakennettu Vuorilahdenniemelle Helsingin Laajasaloon, herkkään saaristomaisemaan. Miten siirrettävä tyyppirakennus istuu erilaisiin maisemallisiin olosuhteisiin?

Majamaja ei vaadi viemäröintiä eikä vesijohtoa, mikä sallii sen asemoinnin luonnon muotojen mukaan. Se voidaan perustaa pilareille ilman maaston muokkausta tai asentaa aivan vesirajaan, jopa veden päälle. Vuorilahden majan pelkistetyn, ikonisen muodon juuret ovat saariston venevajoissa. Malli mahdollistaa majojen ryhmittelyn kyliksi, jolloin vapaata, koskematonta luontoa säästyy. Ulkoinen hahmo on muokattavissa: kattokulma, terassin sijoitus ja julkisivumateriaali valitaan rakennuspaikan mukaan. Teemme parhaillaan versiota Välimerelle, missä auringon tulokulma on eri ja aurinkopaneelit edellyttävät toisenlaista muotoa.

Kuva Marc Goodwin.

Majamaja Wuorio
Littow architectes / Pekka Littow
Sijainti Vuorilahdenniemi, Helsinki
Laajuus 23,5 m2
Valmistuminen 2020

Lisää kuvia ja piirustuksia projektista →

Miten asumisen perustoiminnot on saatu mahtumaan 23,5 neliömetrin kokoiseen rakennukseen?

Kokemukset vene-elämästä ja arkkitehtina toimiminen Pariisin ahtaudessa opettavat välttämään tilan haaskausta. Talotekniikan pakkaaminen tekniikkakaappiin ja alapohjaan näyttää yksinkertaiselta ja itsestään selvältä, mutta se vaati todella pitkää kehitystyötä. Ratkaisu onkin patentoitu. Seiniin kippautuvat kalusteet ovat olennainen osa toimivaa ja muuntojoustavaa tilaa.

Millaiset tekniset ratkaisut mahdollistavat rakennuksen ekologisen jalanjäljen minimoimisen?

Majamajan energiaomavaraisuus saavutetaan pääasiassa aurinkopaneeleilla. Energian varastointia varten rakennuksessa on alun perin sotilaskäyttöön kehitetty akkujärjestelmä. Kun majamajoja on useampia, kuten Vuorilahdenniemellä viisi, tulee kannattavaksi asentaa oma tuulivoimayksikkö pimeämmän ajan energialähteeksi. Poikkeustapauksissa lisäenergia tuotetaan kannettavalla varageneraattorilla. Lämmitys ja ruoanlaitto hoidetaan asuntovaunuihin ja veneisiin kehitetyllä kaasulaitteella.

Puhdas käyttövesi tuotetaan sadevedestä talokohtaisella suljetun kierron vedenpuhdistuslaitteella, jolla harmaat vedet myös kierrätetään uusiokäyttöön. Mitään ei lasketa luontoon. Sadevesitankkien määrää voi lisätä niille alapohjassa varatussa tilassa. Erotteleva kuivakäymälä mahdollistaa käymäläjätteen helpon kompostoinnin maanparannusaineeksi. Majamajaan voidaan myös asentaa kaasua käyttävä polttava käymälä.

Jatkossa Majamaja-yrityksemme tutkii ratkaisuja, jotka palvelevat suurempia asumisyksikköjä, kuten pieniä kaupunkitaloja. Uskomme että tulevaisuudessa kerrostalon oma energiatuotanto tai asunnon sisäinen vedenkäsittelylaite tulee olemaan yhtä itsestään selvä kuin mikä tahansa nykyinen kodinkone.

Kuva Marc Goodwin.

Helsingin Majamajaa aletaan pian vuokrata lyhytaikaisesti, ja projekti laajenee myös ulkomaille. Millaiset puitteet Majamaja tarjoaa ekologiselle elämäntavalle? 

Majamaja tarjoaa ratkaisun niille, jotka arvostavat pienimuotoista, laadukasta ja luontoa säilyttävää, siis kestävää vapaa-ajan asumista. Kun koko pysyy kohtuullisena, voidaan keskittyä enemmän laatuun. On välttämätöntä, että vaurauden kasvaessa laadun arvostus kasvaa: merkityksellisyys ja vastuullisuus voittavat määrän.

Majamajan ajattelun pohjana on lisätä vastuullisuutta ja ymmärrystä resurssien rajallisuudesta ja omien toimien vaikutuksesta niihin tuomalla energia- ja vesihuolto mahdollisimman lähelle loppukäyttäjää. Se antaa mahdollisuuden hallita jätteiden käsittelyä sekä veden- ja energiankulutusta omia tottumuksia muuttamalla. Omalla toiminnalla saavutetut hyödyt ovat kannustavia, koska ne ovat omakohtaisia, välittömiä ja näkyviä.

Olet perustanut yhtiön mökkien markkinointia varten. Miten arkkitehtuuria on mahdollista tuotteistaa, ja mitä se vaatii?

En usko arkkitehtonisiin standardiratkaisuihin, sillä ne johtavat helposti monotoniaan, nopeaan kyllästymiseen ja ennen kaikkea juurettomaan arkkitehtuuriin.

Majamajan muuttuva arkkitehtuuri luo puitteet sen tarjoamalle palvelulle, kokonaisvaltaiselle visiolle, jonka ytimessä on off-grid-elämä. Irrottautuminen kiinteistä infraverkoista avaa rakentamiselle ja loma-asumiselle huikeita uusia ulottuvuuksia.

Yli normaalin arkkitehdin roolin meneminen vaati ennen kaikkea hyvän ryhmän, jolla on monipuolista osaamista. Perustajina mukana projektissa ovat teknisistä ratkaisusta vastaava Vincent Monteux ja toimitusjohtaja Tuomas Autio. ↙