Julkaistu lehdessä 1/2022 - Kaupunki

Maisema

Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo

Maisema-arkkitehdit Krista Muurinen, Reeta Pellinen, Aapo Pihkala
Siltojen ja kanavan arkkitehtisuunnittelu Ylitys / Hanna Hyvönen, Teo Tammivuori
Sijainti 33100 Tampere
Laajuus 11 ha
Valmistuminen 2018–2021

Ranta-Tampellan uudessa kanavakaupunginosassa asuu tulevaisuudessa 4 000 tamperelaista. Alueen rakentamisessa on panostettu erityisesti julkisiin ulkotiloihin. Lue lisää ulkotilojen suunnittelusta → Tuulen ja aaltojen muovaama kanavakaupunki

Valokuvat Maanlumo, Jussi Murole