1/2018 Julkaisut

Media muovaa maailmaa ympärillämme yhä voimakkaammin. Sisältöjen nopean kuluttamisen aikakaudella ruuduillamme vilahtelevat niin tärkeät yhteiskunnalliset ilmiöt, kaupunkikulttuurin erilaiset tuotteet kuin uusimmat globaalit trendit. Kulttuuriset murrokset tulevat usein esiin julkaisutoiminnan kautta, eikä arkkitehtuuri ole tässä suhteessa mikään poikkeus. Kirjat, manifestit ja lehdet tallentavat keskusteluja ja nostavat esiin uusien sukupolvien kiinnostuksen kohteita. Arkkitehti-lehden ensimmäinen numero tarkastelee arkkitehtuurijulkaisujen merkitystä ajassamme ja tulevaisuuden näkymiä. Olemme koonneet lehteen kymmenen erimaalaisen ja erityyppisen julkaisijan näkemyksiä. Mukana on niin perinteisiä toimijoita kuin uusia kokeellisia projekteja, kuten San Rocco, Cartha ja The Funambulist. Kansainvälisellä kentällä keskustelu julkaisuista on vilkasta ja niiden kautta esiin pyrkii entistä moniäänisempi arkkitehtuurin kulttuuri.

Numero luo katsauksen myös väliaikaisiin installaatioihin, joista on tullut yhä kiinteämpi osa kaupunkikulttuuria. Erilaiset tapahtumat ja festivaalit tuottavat urbaaneja tilakokemuksia, joissa liikutaan arkkitehtuurin, ympäristötaiteen ja muotoilun rajapinnoilla. Lehti esittelee Helsinki Design Weekin, Flow-festivaalien ja Lähiöfestin tuottamia väliaikaisia projekteja. Neljän Suomen kulttuuri-instituutin itsenäisyyden juhlavuoden yhteishanke Mobile Home 2017 puolestaan keskittyi kodin merkitykseen. Eeva Berglund pohtii artikkelissaan kodin käsitettä, siihen liittyvien mielikuvien muutoksia ja lisääntyvän taloudellisen eriarvoisuuden aiheuttamia ristiriitoja. Professori Pirjo Sanaksenaho kirjoittaa asumiseen erikoistuneiden aikakauslehtien roolista modernin kodin ihanteiden luomisessa 1950- ja 1960-luvuilla.

Vuoden ensimmäisen numeron myötä Arkkitehti-lehti aloittaa myös uutta julkaisumuotoa tutkivan UU AA -projektin. Se tulee olemaan väliaikainen ja kokeellinen hanke, jonka aikana jalkaudumme nykyisten ja tulevien lukijoiden pariin, niin Suomessa kuin ulkomailla. Projektin etenemistä tullaan esittelemään kaikissa lehden tämän vuoden numeroissa.

Tilaa lehti

Tilaa irtonumero

Sisältö

Pääkirjoitus | Kohti uutta. Mitä?
Mika Savela

Julkaisut ja arkkitehtuuri – globaaleja objekteja
Mika Savela

Julkaisut muutostilassa
Ana Dana Beroš, Mika Savela

Haastattelussa | Julkaisijoita
Praksa, Aalto ARTS Books, Microcities, dpr-barcelona, Garret Publications, bookm-ark, The Funambulist, Rakennustieto, CARTHA, San Rocco

Koti ajankohtaisena kysymyksenä
Eeva Berglund

Tulivatko tilapäiset rakenteet jäädäkseen?
Joni Kling

Esittelyssä | Installaatioita

AREENA

UU AA 1 | Arkkitehti-lehden uudistushanke

Ihanteita rakentamassa
Pirjo Sanaksenaho

Pelkkiä tuntemuksia
Leonard Ma

Vapaa sana | Julkaisut maailmoja luomassa
Rebekka Kiesewetter

KIRJAT

Harri Hautajärvi (toim.): Rakennetun Suomen tarina. The Building of Finland (Mika Savela)

Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal (toim.): SOS Brutalism. A Global Survey (Kristo Vesikansa)

Déjà-vu | Suomalaisten arkkitehtuurikirjojen pieni historia