Julkaistu lehdessä 3/2018 - Luontosuhde

Pientalot

Talo Y

Arkkitehtitoimisto Teemu Pirinen

Arkkitehti Teemu Pirinen
Sijainti Iisalmi
Laajuus 194 m2
Valmistuminen 2016

Teemu Pirinen, miten kuvailisit talo Y:n suhdetta ympäröivään luontoon ja maisemaan?

Halusin kunnioittaa savolaisen asiakkaani kotipaikkaa ja savolaista maisemaa suunnittelemalla talon, joka näyttää ulkoa alueen perinteiseen maisemaan kuuluvalta ladolta. Sisältä talo on ennen kaikkea järvimaiseman ihailua varten luotu instrumentti. Nämä kaksi tavoitetta ovat eri paria, mistä syntyy kiinnostava jännite. Minua ei kiinnostanut perinne-estetiikka itsessään, vaan halusin suunnitella talon, joka on paradoksi. Kutsun tällaista arkkitehtuurin tyylilajia miesiläiseksi regionalismiksi.

Talon paikalta purettiin vanha, toimimaton ja ylläpitokustannuksiltaan kallis talo, jonka mauton ja ylihoidettu pihapiiri laitettiin myös kokonaan uusiksi. Halusimme palauttaa pihan luonnontilaan, alueelle tyypilliseksi mäntymetsäksi. Palautus tehtiin kuitenkin ympäristön parhaita piirteitä korostaen, joten se on fantasiaversio.

Miten asiakkaat näkevät yleisesti suhteen luontoon ja rakennuksen ympäristöön? Millaisia asioita toivotaan ja vaaditaan?

Talo Y:n asukas vietti lapsuutensa samalla paikalla, joten ympäristö on hänelle hyvin rakas. Hän halusi rakentaa talon, jonka jokaisesta tilasta vessa mukaan lukien näkee upean järvimaiseman, ja pyysi, että piirrän juuri tälle paikalle mahdollisimman hyvin sopivan talon.

Kaikki asiakkaani ovat olleet hyvin kiinnostuneita tiloista avautuvista näkymistä. He ovat käyttäneet paljon aikaa oikeanlaisen tontin ja maiseman löytämiseksi ja juuri maisemaan ollaan valmiita sijoittamaan paljon rahaa. Siksi he myös tilaavat talon, joka hyödyntää näkymät mahdollisimman hyvin. Pihasta ei useinkaan haluta nurmikenttää, vaan paikkaan sopiva, mahdollisimman koskematon ja luonnontilainen ympäristö.

Millainen kiinnostuksenaihe talo luonnon keskelle sinulle on? Kehitätkö ajatusta töissäsi?

Jokainen projektini on tutkielma tästä kysymyksestä ja koen, että siinä riittää loputtomasti tutkittavaa. Luonto talon ympäristönä antaa suunnittelutyöhön valtavasti aiheita. Minun tehtäväni arkkitehtina on arvottaa nämä aiheet ja suunnitella sen mukaisesti.

Näkymät ympäröivään luontoon kannustavat kehittämään lasitekniikkaa ja esimerkiksi laajoja lasiseiniä. Olen saanut työskennellä erittäin ammattitaitoisten lasiurakoitsijoiden kanssa ja osallistunut lasiseinien detaljointiin. Myös maisema-arkkitehtien työpanos on töissäni äärimmäisen tärkeää. ↙

Valokuvat Marc Goodwin