Julkaistu lehdessä 6/2018 - Digitaalisuus

Oppilaitokset

ALMA Atacama -tutkijahotelli

Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

Arkkitehdit Sinikka Kouvo, Erkki Partanen, Kati Miettinen
Sijainti ALMA OSF site, San Pedro de Atacama, Chile
Laajuus 6 600 m2
Valmistuminen 2017

Arkkitehdit Erkki Partanen ja Sinikka Kouvo,
suunnittelitte hotellin osaksi Atacaman autio­maassa toimivaa avaruustutkimuskeskusta, kutsukilpailuvoiton pohjalta. Miten hotellin arkkitehtoninen pääidea syntyi?

Keskeinen arkkitehtuuriin vaikuttavia asia oli ympäröivä, pitkälti suojeltu maisema. Näkyvyydet ovat pitkiä johtuen kirkkaasta, kuivasta ilmasta. Rakennus on pyritty integroimaan ympäröivään maisemaan sekä mittakaavaltaan että paikallisia materiaaleja ja värimaailmaa käyttäen. Maisemassa keskeisiä tekijöitä ovat Atacaman autiomaan voimakkaat värisävyt, Andien lumihuippuiset vuoret, lähistöllä olevat toimivat tulivuoret sekä Salar de Atacaman suolajärvi. Maisema on jylhyydessään vaikuttava, mutta toisaalta lähialueen rakennuskanta on osittain väliaikaista ja ympäristö siinä mielessä koko ajan muutoksessa.

Sekä ympäristö että sijainti osana avaruustutkimuskeskusta ohjasivat rakennuksen ilmeessä suurpiirteisiin ratkaisuihin. Massoitteluun on kuitenkin vaikuttanut myös hankkeen kansainvälisyydestä johtuva tarve jakaa asuintilat osittain itsenäisesti hallinnoitaviin yksiköihin. Rakennus terassoituu loivana kaarena rinteeseen ja muodostaa ilmastoltaan suojattuja piha-alueita seuraten maaston luonnollisia tasoeroja.

Millaista oli suunnitella Chileen?

Projekti oli erittäin kansainvälinen: rakennuttajana toimi Euroopan eteläinen observatorio ESO (European Southern Observatory), joka on yksi tutkimuskeskuksen käyttäjistä. Tämä vaikutti myös toimeksiannon juridisiin puoliin ja suunnittelukäytäntöihin. Arkkitehteina vastasimme koko suunnitteluprojektin pyörittämisestä kaikkine alikonsulttisopimuksineen, mukaan luettuna esimerkiksi chileläiset maaperätutkijat ja insinööritoimistot. Kokoukset käytiin mannertenvälisinä, ja mukana olivat myös paikalliset toimijat. Vaativa ympäristö maanjäristyksineen, hiekkamyrskyineen ja säteily- ja salamasuojauksineen edellytti poikkeavia teknisiä ratkaisuja.

Käyttäjät edustavat eri maanosia, yhdistävänä tekijänä lähinnä yhdessä tehtävä tutkimustyö, joka oli jo käynnissä projektin alkaessa. ALMA (Atacama Large Millimeter Array) -teleskooppi valmistui kuitenkin vasta suunnitteluprosessin aikana. Se on maailman suurin radioteleskooppi ja koostuu 66 yhdessä toimivasta antennista. 

Matkat rakennuspaikalle olivat tietysti poikkeuksellisia. Mieleen jäi muun muassa Andeilla viiden kilometrin korkeudessa sijaitsevaan observatorioalueeseen tutustuminen. Tässä mielessä kyseessä oli ainutkertainen projekti. Tutustuminen chileläiseen arkkitehtuuriin ja kollegoihin toi uusia näkökulmia suunnitteluun. Koimme, että paikallinen arkkitehtuuri oli samanaikaisesti sekä hyvin eteläamerikkalaista että myös pohjoismaalaiselle tuttua: keskeistä on luonnonmateriaalien käyttö, suhde luontoon, usein myös pyrkimys muodonannon yksinkertaisuuteen. Koska maa on pitkä, myös toisistaan poikkeavat luonnonolosuhteet tuottavat erilaista arkkitehtuuria. ↙

Valokuvat Mika Mathlin, Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen, Cristóbal Valdés, Wolfgang Wild / ESO