Julkaistu lehdessä 3/2019 - Asuminen

Asuminen

Jätkäsaaren atriumkortteli

Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää

Arkkitehdit Heikki Viiri, Hannu Salmi, Eero Kontuniemi, Emma Blomqvist
Sijainti Länsisatamankatu 26-28, Helsinki
Laajuus 13 948 m2
Valmistuminen 2017-18

Suunnittelijalta – Heikki Viiri: Pääsimme suunnittelemaan Jätkäsaaren atriumkorttelia kutsukilpailuvoiton perusteella. Kilpailulla oli kolme järjestäjää, ja jokaisella oli omat toiveensa korttelille: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto halusi kokeilla atriumpihan käyttöä nykyaikaisessa kerrostalorakentamisessa tulevia kaavoja ajatellen. Seurakunnan tavoite oli siirtää läheisen Ruoholahden päiväkerhotoiminta ja kappeli kortteliin sekä rakennuttaa toiselle tonteista oma vuokrakerrostalo. Rakennusliike taas halusi rakentaa Hitas-säännellyn, taloudellisesti toteutuskelpoisen asuinkerrostalon. 

Asuinkerrostalotypologiana atriumtalo on hieman vieras Suomessa. Talon keskelle muodostuvan, porrashuoneena toimivan atriumtilan suunnittelu viihtyisäksi ja sosiaaliseksi asukkaiden tapaamispaikaksi oli kiinnostavaa. Heti alussa ratkaistavana oli paloteknisiä haasteita sekä rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä kustannuskysymyksiä.

Arkkitehtoninen pääidea oli käyttää samaa leikkausmuotoa ja materiaaleja sekä atriumtilassa että ulkopuolella. Lähietäisyydeltä ullakkokerros häipyy jalankulkijan silmistä taitetun julkisivun sekä taivasta heijastavan sinkkipinnan ansiosta. Atriumtilassa samainen taitettu ylin kerros toimii suppilomaisena valonkerääjänä seitsemän kerrosta alempana olevalle pihalle.

Asuntosuunnittelijoina meille tärkeitä ovat asuntojen pohjat. Atriumtalossa kaikki asunnot ovat väistämättä sivukäytäväasuntoja, joka toi tiettyjä rajoitteita, mutta antoi myös mahdollisuuden suunnitella normaalista poikkeavia asuntoja. Seurakunnan tilojen suunnittelussa panostettiin monikäyttöisyyteen ja kodikkuuteen. Tilat suunniteltiin yhdessä käyttäjien kanssa toiminnoista sisustuksiin asti. 

Toivon, että suunnitteluratkaisut tukevat yhteisöllisyyden muodostumista. Korttelissa on neljä erilaista atriumtaloa, joissa on kaikissa sisäänrakennettuna oman keskeistilan tuoma yhteisöllisyys. Sisäpiha on suunniteltu aidattomaksi yhteispihaksi. Pihan elämää rikastuttavat myös seurakunnan päiväkerholaiset ja muiden monitoimitilojen käyttäjät. ↙

Valokuvat Mika Huisman