Julkaistu lehdessä 1/2020 - Jaettu

Kohdearvio

Paradigman muutos

Mikko Summanen

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Jätkäsaaren peruskoulu on monella tapaa pioneeri: se on yksi ensimmäisistä suomalaisista koulurakennuksista, joissa reilut kolme vuotta sitten voimaantulleen opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita on pyritty tukemaan vahvasti myös tilaratkaisuilla. Samalla koulu on nuoren arkkitehtitoimiston ensimmäinen toteutunut julkinen rakennus.

Tapaamme tammikuisena perjantaiaamuna Erkko Aartin kanssa Jätkäsaaren koulun vielä viimeistelyjä vailla olevalla pääsisäänkäynnillä. Edellisenä iltana Aartin yhdessä Arto Ollilan ja Mikki Ristolan kanssa johtamalle AOR Arkkitehdit -toimistolle on myönnetty vuoden betonirakennepalkinto juuri tästä rakennuksesta. Samalla viikolla on uutisoitu Royal Academyn Dorfman-palkintoehdokkuudesta, joka myönnetään lupaavalle nuorelle toimistolle. Odotukset ovat siis korkealla.

Suuri, 800 oppilaan koulurakennus tulee olemaan Jätkäsaaren kaupunginosan ainoa peruskoulu. Se on sijoitettu asemakaavasta poiketen kiinni tontin länsilaitaan, mahdollisimman kauas massiivisesta, Jätkäsaaren bunkkeriksi kutsutusta entisestä varastorakennuksesta. Tämä on onnistunut ratkaisu. Väliin jäävä piha antaa koulurakennukselle tilaa hengittää. Asetelma tulee entisestään voimistumaan, kun bunkkeriin rakennetaan tulevaisuudessa vielä kuusi lisäkerrosta.

Kuva: AOR

Jätkäsaaren koulu
AOR Arkkitehdit / Erkko Aarti, Kuutti Halinen, Janne Kentala, Arto Ollila, Mikki Ristola
Sijainti Hyväntoivonkatu 5, Helsinki
Laajuus 8 160 m2
Valmistuminen 2019

Lisää kuvia ja piirustuksia projektista →

Kilpailuehdotuksen ja toteutuneen rakennuksen suurin ero on maantasokerroksen materiaali- ja muotovalinnoissa. Taitteinen puu-lasijulkisivu on vaihtunut selkeään ja pelkistettyyn paikallamuurattuun tiileen sekä suuriin maisemaikkunoihin. Ratkaisu sopii hyvin ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Sisään saavuttaessa tiiliset massat muodostavat kylämäisen tilasarjan, jossa pienet aukiot liittyvät kujien kautta keskustorille. Erityisesti tästä näkökulmasta kilpailuehdotus on toteutussuunnittelun aikana kirkastunut selkeäksi kokonaisuudeksi.

Jätkäsaaren koulu edustaa viimeisintä paradigman muutosta suomalaisessa kouluarkkitehtuurissa. Se on ensimmäisiä puhdasverisiä nykyisen, vuonna 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman tulkintaan perustuvia peruskoulurakennuksia. Vielä viime vuosikymmenellä sakaramallinen pohjaratkaisu oli vallitseva. Jätkäsaaren koulu perustuu modulaariseen, muuntojoustavaan tilarakenteeseen, jonka ajatellaan mahdollistavan nykyideologian mukaisen avoimen pedagogiikan ja yhteisopettamisen. 

Juuri näitä uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomia avoimia opetusympäristöjä on viime aikoina voimakkaasti arvosteltu muun muassa keskittymisen mahdollistavien opetustilojen puutteesta ja meluisuudesta. Jätkäsaaren koulussa on vältetty ylilyönnit: keskustorin valopihaan liittyvät kuusi opetussolua on kukin jäsennetty erilaisia oppimistilanteita varten. Kaikissa on avoimen tilan lisäksi myös hiljaisen työskentelyn luokkia ja pienimittakaavaisia työskentelytiloja. Rakennuksen mitoitus ja runkoratkaisu mahdollistavat tilojen muunneltavuuden ajan myötä.

Valkoinen yleisilme, teknisten installaatioiden hallittu sijoitus ja pelkistetty detaljointi luovat yhdessä rauhallisen tunnelman. 

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Rakennuksen sydämen muodostaa vaikuttava keskustori, jonka kruununa on veistoksellinen kattoikkunoiden sarja. Valkoinen yleisilme, teknisten installaatioiden hallittu sijoitus ja pelkistetty detaljointi luovat yhdessä rauhallisen tunnelman. Kaiken kaikkiaan rakennuksen väri- ja materiaalivalinnat ovat hillittyjä. Tekijät ovat tietoisesti halunneet maalata eleettömän taustan värikkäälle kouluelämälle. Maantasokerroksen käsinlyödyn tiilen materiaalintuntu vaihtuu ylemmissä kerroksissa abstraktien valkoisten pintojen hallitsevuudeksi, jota puu- ja betonipinnat säestävät.

Tämä sama jako toteutuu myös kaupunkikuvassa. Tiilinen maantasokerros liittyy luontevasti helsinkiläiseen kantakaupunkirakentamisen perinteeseen. Ylempien kerrosten valkoiset kuitubetonijulkisivut on jäsennetty taitavasti neliömäisin ikkuna-aukotuksin, jotka muuntuvat paikoin pintareliefeiksi ja teknisten installaatioiden säleiköiksi. Opetussoluihin liittyvät puupintaiset erkkerit avaavat muuten hieman umpinaisia betonijulkisivuja onnistuneesti. Vaikka pienehköjen ikkunoiden kautta saatavan luonnonvalon määrä harmaana tammikuisena päivänä mietityttääkin, on sisätiloissa avara tunnelma. Keskustorin valokaton lisäksi syvärunkoiseen rakennukseen tuovat luonnonvaloa soluaulojen yhteydessä olevat valokaivot. Nämä sekä solujen kekseliäät lasiseinät porrashuoneisiin auttavat suunnistamaan suuressa rakennuksessa.

Rakennuksesta puuttuu usein nuorille suunnittelijoille ominainen rönsyily.

Kuva: Pyry Kantonen

Korkeat ennakko-odotukset lunastuvat kirkkaasti. Kyseessä on puhdaslinjainen ja raikas koulurakennus. Valmiista rakennuksesta puuttuu usein nuorille suunnittelijoille ominainen rönsyily. Kokeneen pääsuunnittelijan, Janne Kentalan, mukanaolo hankkeessa on ollut erinomainen valinta. Jätkäsaaren koulu on AOR Arkkitehtien ensimmäinen toteutunut julkinen rakennus. Voimme kohdistaa entistäkin korkeammat odotukset toimiston kilpailuvoittoihin perustuvien tulevien hankkeiden, kuten Tuusulan monitoimitalo Monion ja Tampereen taidemuseon laajennuksen suuntaan. ↙

MIKKO SUMMANEN
Arkkitehti SAFA, professori. Toimii arkkitehtitoimisto K2S:ssa ja Aalto-yliopistossa. Suoritti oppivelvollisuutensa seitsemässä eri koulussa.