Julkaistu lehdessä 3/2019 - Asuminen

Vapaa-aika

Villa Tykkyrinne

Heikki Vänttilä

Arkkitehti Heikki Vänttilä
Sijainti Iso-Syöte, Pudasjärvi National Park
Laajuus 221 m2
Valmistuminen 2019

Suunnittelijalta – Heikki Vänttilä: Iso-Syötteen tunturiin aivan laskettelurinteen kupeessa sijaitsevalle tontille haluttiin rakentaa huvila, joka tuntuu olevan osa ympäröivää maisemaa. Suuret kalliot sekä kymmenien kilometrien päähän yltävä maisema toimivat suunnittelun lähtökohtana. Materiaalina ei haluttu käyttää hirttä, vaan toiveena oli lennokkaampi muodonanto. Katto on muodoltaan voimakas – se antaa rakennukselle ilmettä.

Hieno näköala haluttiin hyödyntää isoin ikkunoin. Olohuone on sisätilojen keskeisin huone, joten siellä näkymä on erityisen tärkeä. Olohuoneen kookkaan kulmaikkunan nurkkaan ei haluttu pilaria, joten se vedettiin sisemmäksi. Nyt raskas katto ikään kuin leijuu keveästi ilmassa. Voimakkaiden muotojen vastapainona materiaalit ovat kuitenkin yksinkertaisia. Samaa puuta on käytetty sekä sisällä että ulkona. 

Lähes kaikissa suunnittelemissani pientaloissa yhteistä ovat isot ikkunat ja se, että lasia on mahdollisimman paljon. Koen tärkeäksi asumisen yhteyden luontoon, ja näkymät ovat yksi keino toteuttaa tätä yhteyttä. ↙

Valokuvat Studio Timo Heikkala