Julkaistu lehdessä 3/2020 - Käsityö

Kulttuurirakennukset

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta

Arkkitehtitoimisto Hirvilammi

Arkkitehdit Teemu Hirvilammi, Anne Kaivo-oja
Sijainti Seinäjoki
Laajuus 4 478 m2
Valmistuminen 2020

Suunittelijoilta – Teemu Hirvilammi, Anne Kaivo-oja: Seinäjoen keskustan laidalla sijaitsevasta rakennuksesta ei koskaan tullut Törnävän kartanon opetus- ja esimerkkinavettaa vaan taloudellisesta epäonnesta alkanut tapahtumasarja, joka kuitenkin auttoi muodostuvaa kuntaa, kauppalaa ja kaupunkia varttumaan. Vakuutusyhtiö Kalevan valmiiksi rakentama navetta muuttui verkatehtaaksi ja lopulta puolustusvoimien sulkemaksi alueeksi. Nyt siitä on muotoutunut useiden toimijoiden yhteinen taide- ja kulttuurikeskittymä.

Navetta on kasvanut rationaalisesti pala palalta muuttuvien tarpeiden mukaan – sitä on korotettu ja pidennetty toiminnan vaihdellessa vuosina 1893–1930. Siitä ei löydy yksittäistä historiallista vaihetta, johon se olisi voitu palauttaa. Jokainen historian aikakausi on niin ollen yhtä arvokas. Navetan ulkoinen olemus on kuitenkin ollut merkityksellinen osa Seinäjoen kaupunkikuvaa, sisäpuoli on sen sijaan ollut suljettu ja tuntematon. Meille suunnittelijoille tämä paradoksi tunnetun ja tuntemattoman Kalevan navetan välillä on ollut tärkein inspiraatio.

Korjausrakentaminen on tasapainon hakemista, jatkuvaa arvottamista, rakennuksen tulkitsemista. Samalla arkkitehtuurin luonne on myös keksiä ja luoda uutta, vanhaa varjellen. Sovelsimme suunnittelutyöhön vapaasti fenomenologista tutkimusmenetelmää. Hyödynsimme mahdollisuutta vierailla lähellä sijaitsevalla työmaalla usein, valokuvasimme materiaaleja, kerrostumia ja työvaiheita. Rakennus on läpikeskusteltu ja puettu narratiiviksi, mitä on myöhemmin hyödynnetty arkkitehtuurissa.

Kalevan Navetan kokonaisuus muodostuu toimijoiden kautta. Aula toimii alkusoittona muihin tiloihin. Keskeisesti sijoitettu tumma porrashuone valmistelee aistit teatterikeinoin kokemaan päätilojen toisistaan poikkeavat atmosfäärit, rakenteet, vanhojen ja uusien materiaalien rustiikkisen sinfonian. Talo on yhtenäinen kokonaisuus, tarina tai musiikki, jossa soivat pelimannien viulut, konserttipiano ja oikohöylä. ↙

→ Lue myös Helena Teräväisen essee Kalevan Navetasta: Hämyisiä elämyksiä

Valokuvat Arkkitehtitoimisto Hirvilammi