Julkaistu lehdessä 1/2021 - Kriisi

Haastattelu

Valoisa kohtaamispaikka

Kuva: Leena Arola

Turun Tiedepuiston EduCity yhdistää ammattikorkeakoulukampuksen ja yritysten tilat. Arkkitehti Pekka Mäki Sigge Arkkitehdeilta ja Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila kertovat projektista.

EduCity sijaitsee nopeasti kehittyvällä Turun Tiedepuiston alueella Kupittaan rautatieaseman kupeessa. Miten rakennus liittyy monimuotoiseen ympäristöönsä, arkkitehti PEKKA MÄKI?

Tiedepuiston rakennukset ovat eri aikakausilta ja edustavat monia eri arkkitehtonisia tyylejä. Yhtenäisenä rintamana niistä muodostuu mielenkiintoinen kokonaisuus. EduCity liittyy siltojen välityksellä viereiseen ICT-taloon sekä kannen avulla alueen läpi yliopiston suuntaan johtavaan väylään, ”Strögetiin”. Idea perustuu ehdotukseemme vuonna 2012 järjestetyssä kutsukilpailussa. Meillä oli ajatuksena sijoittaa neliönmuotoiselle tontille neljä terassoitua rakennusta, jotka nousevat laaksomaisesti keskeltä reunoille. EduCity on suunnitelman ensimmäinen osa. Suunnittelemme parhaillaan aulan toiselle puolelle vastaavan henkistä toimistorakennusta. Kahden muun rakennuksen paikalle on kuitenkin jo rakennettu massaltaan selkeämuotoinen yksityissairaala, joten kilpailun idea on siinä mielessä muuttunut. 

Kuva: Vesa Loikas

EduCity, Turun Ammattikorkeakoulu, Kupittaan kampus
Sigge Arkkitehdit / Pekka Mäki, Johan Roman, Leena Arola (sisustusarkkitehti)
Sijainti Joukahaisenkatu 7, Turku 
Laajuus 28 343 m2 
Valmistuminen 2020

Lisää kuvia ja piirustuksia projektista →

Perinteisten luokkahuoneiden sijaan EduCityssä on runsaasti avoimia oppimisympäristöjä. Millä keinoilla opiskelijoille taattiin oma työskentelyrauha?

Lähtökohtana suunnittelussa on ollut luoda uuden ajan oppimisympäristöjä, joista osa on avoimia, osa osin ja osa täysin suljettuja. Tilat ovat muunneltavia, niitä voi avata ja yhdistellä esimerkiksi liukuseinillä ja verhoilla. Aulaan työntyvissä puunopissa on pienryhmä- ja neuvottelutiloja. Työympäristöt on erotettu keskusaulasta lasiseinin, jotta ne olisivat häiriöttömämpiä. Työkahvilat sijoitettiin rauhalliseen paikkaan terassien yhteyteen. 

Miten kestävän rakentamisen tavoitteet otettiin suunnittelussa huomioon?

Lähtökohtana on ollut luoda EduCitystä LEED-ympäristösertifioitu rakennus, jolla olisi luokittelun paras Platina-arvosana. Arvosana muodostuu monista yksittäisistä valinnoista: rakennuksessa on viherkatot, ja aurinkopaneelit ja maalämpöporaukset toimivat osana lämmitysjärjestelmää. Rakennusta hyödynnetään ammattikorkeakoulun opetuksessa – esimerkiksi ilmastointikonehuone on tämän takia normaalia suurempi.

Kuva: Vesa Loikas

Rakennuksen ytimenä on tilava lasikattoinen keskushalli, jonne suuri osa tiloista avautuu. Kertoisitko hallin arkkitehtonisten ratkaisujen taustoista? 

Lasikatteinen valopiha oli määritelty jo Tiedepuiston asemakaavassa. Valon määrää on säädelty lasien silkkipainetulla kuviolla. Toimisto- ja opetustilat avautuvat aulaan lasiseinin, ja aulaan työntyvät puiset nopat tekevät tilasta mielenkiintoisen ja vuorovaikutteisen. Noppien akustoivat pinnat vähentävät aulan kaikua. Taidon portaat laskeutuvat aulasta ravintolaan.

Materiaaleilla on merkittävä rooli rakennuksessa. Millä perusteella ne valittiin?

Tilaajan lähtökohtana oli toteuttaa rakennus betonista, ja suunnittelimme kohoneliökuvioisen betonijulkisivun, johon myös sattumanvarainen ikkunajako perustuu. Kaupungin päätöksen vuoksi julkisivumateriaali vaihdettiin ja päädyttiin käsin lyötyyn Kolumba-tiileen, mikä liittää EduCityn luontevasti viereiseen, tiiliseen DataCityn kiinteistöön. Kyseinen tiili on kehitetty alun perin Peter Zumthorin suunnittelemaa Kölnin Kolumba-museota varten. Juoksulimitetystä tiilijulkisivusta muodostuu mielenkiintoinen ja vivahteikas arkkitehtoninen pinta. Ilmastointikonehuone on verhoitu merialumiinilla ja lasilla, jotka puolestaan liittävät rakennuksen viereisen ICT-talon arkkitehtuuriin.

Tiloista haluttiin luoda kuin akateeminen tehdas. Pinnat ovat robusteja, ja sisällä betoni näkyy niin rungossa kuin pinnoissa. Puurimoitetut pinnat luovat sisätiloihin skandinaavista pehmeyttä, ja värikkäät lattiat ja tekstiilit tuovat kokonaisuuteen iloa.

Stig Baumgartner: Säähavaintoja, 2020. Kuva: Vesa Loikas

Rakennukseen on sijoitettu runsaasti taideteoksia. Miten taideohjelma huomioitiin suunnittelussa?

EduCityssä ja Turun Teknologiakiinteistöjen muissakin hankkeissa on ollut lähtökohtana ottaa taide osaksi arkkitehtuuria. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa mietimme taiteelle eri sijoituspaikkoja, ja rakennustyön aikana järjestettiin taidekilpailu. Taide integroitiin niin rakennuksen sisälle kuin ulkopuolellekin.


Miksi Turun ammattikorkeakoulu tarvitsi uuden kampusrakennuksen, rehtori-toimitusjohtaja VESA TAATILA

Tärkein syy oli se, että oppimisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi siitä, mihin aiempien rakennusten ratkaisut pohjautuvat. Korkeakoulutuksessa korostuu tällä hetkellä opiskelijakeskeinen yhteisöllisyys ja joustava tekeminen perinteistä opettajakeskeistä luokkaopetusta enemmän. TKI-toiminnan nopea kasvu on vaatinut meitä kehittämään laboratorioympäristöjämme aivan uudelle tasolle.

Miten tavoitteet ovat toteutuneet?

EduCity on tähänastisen kokemuksen perusteella onnistunut erinomaisesti. Joustavat ja yhteisölliset tilat mahdollistavat uudenlaisen toiminnan, ja esimerkiksi laboratorioiden tuominen näkyviin ensimmäiseen kerrokseen on herättänyt toivottua kiinnostusta niitä kohtaan. Oli ilo huomata, että hanke pysyi hyvin sovitussa budjettiraamissa ja aikataulussa.

Kuva: Vesa Loikas

Miten arki uudessa rakennuksessa on lähtenyt sujumaan, ja miten koronapandemia on vaikuttanut rakennuksen käyttöön?

Arki on lähtenyt sujumaan mallikkaasti. Sekä henkilökunta että opiskelijat ovat löytäneet rakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia, ja etäopintoaikana tiloissa on aikaansa viettänyt paljon myös muiden korkeakoulujen opiskelijoita. Se kertoo osaltaan EduCityn viihtyisyydestä, joustavuudesta ja käyttökelpoisuudesta.

Pandemian suurin vaikutus on ollut siinä, että emme ole päässeet koeponnistamaan tiloja täysipainoisesti. Odotamme mielenkiinnolla, millaiselta toiminta tulee näyttämään, kun opiskelijoita ja henkilökuntaa on paikalla alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Yhdessä pienessä yksityiskohdassa tilat ovat näyttäneet vahvuutensa: Olemme lisänneet viime vuosina verkko-opetusta tietoisesti, ja sitä varten EduCityyn on rakennettu verkko-opetuksen lähetystiloja. Pandemian myötä tällaiset erityistilat ovat tulleet oletettuakin tärkeämmäksi ja saaneet paljon kiitosta opettajilta sekä opiskelijoilta. ↙