Julkaistu lehdessä 4/2022 - Koti

Vapaa-aika

Villa M

Anttinen Oiva arkkitehdit

Arkkitehdit Selina Anttinen, Vesa Oiva, Eero Kontuniemi, Sara Siivonen
Laajuus 160 m2
Valmistuminen 2021

Huvila sijaitsee suojaisassa lahden poukamassa, hiekkarannan, rantaniityn ja metsän rajalla. Alue on alavaa, vanhaa merenpohjaa. Merenpinnan nousuun on varauduttu nostamalla rakennuksen lattia useita metrejä ympäristöä korkeammalle. Maastoa on muotoiltu rantaniityn ja hiekkarannan liitoskohdan kumpuilevia dyynejä mukaillen. Kun niitty ajan myötä kasvaa rakennukseen kiinni, sulautuu rakennuspaikka osaksi laajempaa maisemaa. 

Rakennus on ilmeeltään kevyt, matala ja paviljonkimainen. Pitkät räystäät suojaavat karuilta merenrantaolosuhteilta ja liittävät sisätilat osaksi maisemaa.

Rakennus on suunniteltu kahden sukupolven käyttöön. Yksityisemmät tilat sijoittuvat rakennuksen päihin ja yhteiset keskelle. Kattomuoto mukailee tätä toiminnallista ajatusta. Käyttöä ja yksityisyyttä voidaan säädellä liuku- ja kääntöovilla. 

Tulvakorkeuden alapuolelle jäävät anturat ja pilarit ovat betonia, sen yläpuolelta rakennus on puurakenteinen. Pintamateriaaleina on käytetty tammea, kuparia ja tummaksi käsiteltyä kuusta, jotka liittyvät luonnon sävyihin.  ↙

Valokuvat Tuomas Uusheimo