Julkaistu lehdessä 2/2024 - Aine ja äly

Asuminen

Huopalahden aseman asuinkasarmi

Livady

Arkkitehdit Juulia Mikkola, Lars-Erik Mattila
Sijainti Kylätie 25 C, Helsinki
Laajuus 446 m2
Valmistuminen 2024

Huopalahden asemamiljöön massivipuisessa rivitalossa on hyödynnetty vanhoja tuttuja mutta nykyrakentamiselle harvinaisen vieraita ratkaisuja. Lue Saara Kanteleen arvio → Radikaalia muutosta pilotoimassa

Valokuvat Livady