Julkaistu lehdessä 2/2020 - Säännöt

Haastattelu

Laatikkoleikki

Kuva: Arsi Ikäheimonen

Vaati huolellista sovittelua, kun yhden purkukuntoisen talon tilalle espoolaisella pientaloalueella haluttiin sovittaa kaksi uutta erillistaloa ja samalla säilyttää luonteikkaat kiviaita, avokalliot ja männyt osana tontin uutta elämää. Rakennuspalikat loksahtivat lopulta paikoilleen kuin päällekkäiset, ristiin asetetut tulitikkuaskit.

Kuva: Arsi Ikäheimonen

Avanto Arkkitehdit / Anu Puustinen, Ville Hara
Sijainti Espoo
Laajuus 360 m2 / talo
Valmistuminen 2019

Lisää kuvia ja piirustuksia projektista →

ARK Arkkitehdit ANU PUUSTINEN ja VILLE HARA, millaiset lähtökohdat paikka antoi Tikkuaskitalojen suunnittelulle?

AVANTO Loiva rinnetontti sijaitsee meren läheisyydessä, ympäröivät rakennukset edustavat eri aikakausien pientaloarkkitehtuuria. Tehtävänä oli sovittaa kaksi erillistaloa yhden purettavan talon tilalle siten, että rakennukset asettuvat luontevasti tontille, tarjoavat molemmille taloille yksityisyyttä ja parhaat mahdolliset näkymät. Samalla tulisi muodostua miellyttäviä ulkotiloja. Vanha kiviaita, avokalliot ja männyt antoivat tontille ajallista perspektiiviä.

Tilaajat antoivat arkkitehtuurin suhteen vapaat kädet, mutta toivoivat kaunista ja kestävää kokonaisuutta. Luonnostelu osoitti, ettei taloja kannata sijoittaa tontille samaan koordinaatistoon, jotta keskeiset luonnonelementit saataisiin säilytettyä osana pihaa. Syntyi ajatus alemman kerroksen asettamisesta eri suuntaan kuin ylempi kerros, jotta saataisiin sekä aurinkoiset ulkotilat että hienot näkymät. 

Palikat loksahtivat paikoilleen kuin päällekkäiset, ristiin asetetut tikkuaskit. Ylemmän kerroksen ulokkeiden alle muodostuu katettua terassia ja alemman kerroksen ulokkeiden päälle aurinkoista kattoterassia. 

Suunnitteluvaiheessa rakennuksen energiankäyttö myös simuloitiin, ja ratkaisuja optimoitiin sen perusteella.

Kuva: Arsi Ikäheimonen

ARK Millaiset ajatukset ohjasivat sisätilojen suunnittelua? 

AVANTO Saapuminen rakennuksiin on vaiheittainen. Kadulta astutaan pihalle kiviaidan portista ja noustaan talojen sisäänkäynneille joko maastoporrasta tai kivettyä pihapolkua pitkin. Tikkuaskien päissä on kadun puolella julkisivujen sisäänvedot, jotka muodostavat sisäänkäyntikatokset. Sisäänkäyntiaulassa vastassa on pitkä näkymä läpi talon ja ”portaat taivaaseen”. Kulku johtaa jouhevasti rakennuksen ylempään kerrokseen, jossa päätilat sijaitsevat. Kerroksia yhdistää avoin, lasikatteinen tila, johon päivänvalo siivilöityy. Sisätilan tunnelma muuttuu sään ja päivänkierron mukaan. Talojen ylemmän kerroksen oleskelutiloista avautuu näkymä joko tuulen tuivertamiin petäjiin tai merelle. Rakennusten ytimessä on lämmin puusydän, jonka sisällä ovat pienemmät, yksityisimmät tilat. Kiintokalusteet on integroitu puusydämeen. Toisessa talossa puusydän on pinnoiltaan tammea, toisessa harmaannutettua lehtikuusta.

Kuva: Arsi Ikäheimonen

ARK Taloissa ja tiloissa on vahva materiaalin tuntu. Millaisia materiaaleja käytitte?

AVANTO Rakennukset haluttiin juurruttaa kallioiseen männikköön. Julkisivujen tiililimitys on sattumanvaraisen elävää sekalimitystä. Tiilityyppi on pitkä, matala, rouhea täystiili, jossa on kirjava poltto ja männyn kaarnaa muistuttavat sävyt. Julkisivut ja ulokkeiden alapinnat on ohutsaumamuurattu mustalla tiivislaastilla ilman jälkisaumausta. Näin muurattaessa tiilipinta korostuu saumojen jäädessä syvemmälle varjoon. ↙