ARK 2-2020 kansi cover

2/2020 Säännöt

Suomessa parhaillaan käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus tarjoaa tilaisuuden tarkastella sääntöjä ja sääntelyä myös laajempana ilmiönä arkkitehtuurissa. Millaisten normien, sääntöjen, sopimusten, tosiasioiden, kuvitelmien tai käytäntöjen puitteissa arkkitehtuuria tai suunnittelua kulloinkin harjoitetaan? Mihin arkkitehtuuri tarvitsee sääntelyä? Millaista arkkitehtuuria sääntely tuottaa?

Numeron avaa Lauri Jääskeläinen katsauksellaan suomalaisen rakennuslainsäädännön monisatavuotiseen historiaan. Jori Uusitalo ja Valentin Valotie pohtivat, miten asuntojen luonnonvaloisuutta kannattaisi säädellä, ja tuovat esille, että tällä hetkellä lakiin kirjatut luonnovaloa ja ikkunoita koskevat määräykset eivät kerro juuri mitään asuntojen todellisesta valoisuudesta.

Puu haastaa yhä useammin betonin rakennusmateriaalina – ja samalla mukauttaa vallitsevia käytäntöjä ja vaatii sääntelynkin uudistumista. Brittiläinen Andew Waugh kertoo Waugh Thistleton -arkkitehtitoimiston tavoitteista puurakentamisen suhteen. Suomessa puurakentamisen pioneerityötä on tehty muun muassa Puukuokka-korttelissa Jyväskylässä ja Lighthouse-kerrostalossa Joensuussa. 

Erilaiset rajoitteet suojelumääräyksistä ja kaavasta energia- ja esteettömyysmääräyksiin näkyvät myös numerossa esiteltävissä kohteissa. EU:n kemikaalivirasto ECHA limittyy suojeltuihin telakkarakennuksiin. Huvila Askaisen ja Tikkuaskitalojen suunnittelulle raja-arvot antoi lähinnä luonnonympäristö. Asuinkerrostalo Hansakallion Helmessä luova ratkaisu syntyi juuri rajoitteista: kaava ja rajattu budjetti ohjasivat kehittelemään julkisivuun reliefimäisen tiilipinnan.  

Aina säännöt eivät tule ulkopuolelta. Lee Marable pohtii, millaisia omaehtoisia eettisiä säännöstöjä arkkitehtien kannattaisi noudattaa ja millaisia toimintatapoja vaatia alalta. Millaisten arvojen takana seisoa? Kriittistä ajattelua peräänkuuluttavat myös Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat, jotka haluavat kyseenalaistaa arkkitehtuurin harjoittamisen vallitsevia käytäntöjä ja arvoja järjestämissään You Tell Me -iltakouluissa.

Tilaa lehti

Tilaa irtonumero

Sisältö

Pääkirjoitus | Aidat ja kynnykset 
Mika Savela

Sääntelyn pitkä kaari
Lauri Jääskeläinen

Puuarkkitehdin palopuhe – haastateltavana Andrew Waugh
Stella Vahteristo

Suomalaiset pioneerit
Puukuokka 
Lighthouse

Radikaaleja ratkaisuja
Lee Marable

Tavoitteena valoisa asunto
Jori Uusitalo, Valentin Valotie

Kommentti |Luonnonvalo vaikuttaa asunnon avaruudentuntuun ja mukautumiskykyyn
Sini Saarimaa

PROJEKTIT

Euroopan kemikaalivirasto ECHA
L Arkkitehdit

Haastattelu | Telakan kasvot

Huvila Askainen
Eräpohja Arkkitehdit

Haastattelu | Luontoa ja luksusta

Tikkuaskitalot
Avanto Arkkitehdit

Haastattelu | Laatikkoleikki

Asuinkerrostalo Hansakallion Helmi 
Arkkitehtitoimisto KONKRET

Haastattelu | Kuoseja kalliolla

Kolumni |  Kriittisyyttä, arkkitehti
Matti Jänkälä, Svenja Lindner, Heljä Nieminen, Hilda Uusitalo

ARVIOT

Näyttely | Miracles in Concrete. Structural Engineer August Komendant, Viron arkkitehtuurimuseo (Kaisa Karvinen)

Kirja | Laura Iloniemi (toim.): The Identity of the Architect: Culture & Communication (Architectural Design) (Mika Savela)

Näyttely | Countryside, the Future, Solomon R. Guggenheim -museo, New York (Tiffany Lambert)

Kirja | Zürichin kaupungin rakennusvalvontavirasto, Silvio Schmed, Arthur Rüegg (toim.): Pavillon Le Corbusier Zurich: The Restoration of an Architectural Jewel (Tarja Nurmi)

Lauri Jääskeläinen

Matti Jänkälä, Svenja Lindner, Heljä Nieminen, Hilda Uusitalo

Jori Uusitalo, Valentin Valotie

Avanto Arkkitehdit