Julkaistu lehdessä 4/2020 - Empatia

Asuminen

Talo Nybo

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Arkkitehti Sauli Kosonen
Sijainti Voutilan kylä, Vantaa
Laajuus 219 m2
Valmistuminen 2015

Talo Nybo syntyi arkkitehdin ja asukkaiden poikkeuksellisen avoimen yhteistyön ja luottamuksen tuloksena → ”Yhdessä luotu

Valokuvat Kimmo Metsäranta