Julkaistu lehdessä 4/2020 - Empatia

Pientalot

Talo Nybo

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2

Arkkitehti Sauli Kosonen
Sijainti Voutilan kylä, Vantaa
Laajuus 219 m2
Valmistuminen 2015

Talo Nybo syntyi arkkitehdin ja asukkaiden poikkeuksellisen avoimen yhteistyön ja luottamuksen tuloksena. Lue lisää siitä, miten talo rakentui → ”Yhdessä luotu

Valokuvat Kimmo Metsäranta