IlmoitusAdvert

Julkaistu lehdessä 5/2020 - Monumentti

Asuminen

Courtyard Tampere City -hotelli

Arkkitehtitoimisto ALA

Arkkitehdit Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Woolston
Sijainti Yliopistonkatu 57, Tampere
Laajuus 9 523 m2 
Valmistuminen 2020
Vanha rakennus Tampere-talo, Esa Piironen & Sakari Aartelo, 1990 (ARK 8/1990)

Uusi hotelli pyrkii kuromaan Tampere-talon ja Tampereen yliopiston päärakennuksen kaupunkimaiseksi kokonaisuudeksi → Puuttunut kulma

Valokuvat Tuomas Uusheimo, Marc Goodwin, J Filipe Wiens