Julkaistu lehdessä 1/2021 - Kriisi

Artikkeli

Korona-ajan arkkitehtuuria

Kysyimme kahdeksalta suomalaiselta arkkitehtitoimistolta, minkä parissa he ovat työskennelleet vuoden 2020 aikana.

Mellunkylän avenue, visio 2035

Helsinki
JADA Arkkitehdit
visio Helsingin kaupungille

Mellunkylän avenue on uusi pääkatu Kontulan ja Mellunmäen keskusten välillä. Tonttien mukaisesti polveilevat rakennusmassat käsittävät laajan skaalan asuntotypologioita rivitaloasumisesta tornitaloihin. Terassoiva muoto mahdollistaa irrottelun asuntojen ulkotiloissa. Korkeusvaihteluilla luodaan myös harkittuja jännitteitä katunäkymiin sekä hallitaan ympäristön aurinkoisuutta. Kadun ja asuinrakennusten väliin syntyvät taskut rytmittävät katua ja toimivat paikallisina kokoontumispaikkoina ja hulevesialueina. Rakennusten alaosat ovat kivisiä ja ylemmät kerrokset puurakenteisia. Modulaarinen tila-ajattelu mahdollistaa rakennusten käyttämisen asumisen lisäksi joustavasti työtiloina sekä maantasossa pienpalveluihin ja -tuotantoon. 

Projekti vietiin viraston kanssa kokonaisuudessaan läpi etäyhteyksin, mukaan lukien myyntineuvottelut. Korona-aika on legitimoinut mobiilin työtavan, joka meillä on ollut Uusi Kaupunki -kollektiivin toimistojen ja ulkomaalaisten yhteistyötahojen kanssa käytössä jo aiemmin. Ero eri osoitteisiin pilkotun ison toimijan ja verkostona toimivan yhteisön välillä on kaventunut. Projektien myynti ja tilaajan ohjausryhmäpalaverit verkossa ovat perinteistä kohtaamista nihkeämpiä, mutta toisaalta keskittyvät vielä puhtaammin asiaan, kun suomalainen vähäinenkin small talk saadaan sivuuttaa.


Sörnäisten areena

Helsinki
Arkkitehtitoimisto K2S
toimeksianto
arvioitu valmistuminen 2023

Sörnäisten areena tarjoaa tiloja voimistelulle ja cheerleadingille, joilta molemmilta puuttuu suorituspaikkoja Helsingistä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelta. Monikäyttöiset tilat palvelevat myös laajemmin eri käyttäjäryhmiä, kuten lähialueiden koululaisia. 

Areena on uusi merkkirakennus kehittyvän Teollisuuskadun akselille. Salit on sijoitettu kapealla tontilla päällekkäin. Monikäyttöiset tilat mahdollistavat joustavan ja pitkän elinkaaren.  Rakennuksessa on energiatehokas vaippa ja vähähiilisiä materiaaleja. Uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa ja maalämpöä hyödynnetään. 

Koronavuonna 2020 olemme toimistossamme kehittäneet konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja kestävään rakentamiseen, mistä Sörnäisten areena on yksi esimerkki. Olemme kehittäneet myös tietomallipohjaisia materiaalien ja rakenteiden vertailutyökaluja sekä koonneet kestävän kehityksen käsikirjaa.


Lukki
Nihdin kortteli 

Helsinki
Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit

tontinluovutuskilpailu, 1. palkinto
arvioitu valmistuminen 2024

Lukki on Nihdin alueen – eli Kalasataman eteläisimmän kärjen – ensimmäisenä rakentuva asuinkortteli, jonka luonteessa yhdistyvät teollinen historia, lähisaaristo ja monimuotoinen kaupunkiluonto. Eri omistusmuotoja edustavista taloista muodostuu rikas kokonaisuus eri luonteisia asuntoja: taiteilija-asuntoja katutason työtiloineen, yhteisöasuntoja, kaksikerroksisia rivitalomaisia asuntoja sekä torniosan laajasti maisemaan avautuvia galleria-asuntoja. Kompaktien porrashuoneiden ympärille sijoittuu nykykäytännöistä poikkeavasti vain kahdesta kolmeen asuntoa. Läpi rungon avautuvat valoisat tilasarjat ja näkymäakselit sekä monipuolinen käytettävyys yhdistävät korttelin kaikkia tontteja. Yhteistilat mahdollistavat erilaiset kodin ulkopuolelle laajenevat yksityiset ja yhteiset käytöt.

Kilpailun tekeminen ajoittui keväälle pandemian ensimmäisen aallon rajoitusten aikaan, jolloin keskustelu asumisesta, lähiluonnon ja kodin merkityksestä, mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista laajeni ja konkretisoitui arjessa.


Tapahtumakeskus Satama Areena

Kotka
ALA Arkkitehdit
toimeksianto
arvioitu valmistuminen 2023

Tapahtumakeskuksen uljaana kontekstina on valtava, avoin satamakenttä ja sitäkin laajempi ulappa. Rakennus koostuu massiivipuisesta salista, josta ripustetaan suuri vaijerien varassa roikkuva puuelementtikatto aulan ylle. Aula toimii sisäänkäyntinä myös ammattikorkeakoululle ja hotellille. Sali on jaettavissa minuuteissa kahtia, ja toisen kerroksen pienempi sali on avattavissa yli kolmen tuhannen hengen tilaisuuksiin. Ulkoa puisia rakenteita suojaa sinkkinen kuori, jonka alta pilkistävät lämpimät, puiset sisäänkäynnit. 

Pandemian maailmassa kaupunki-infrastruktuurit eikä fyysiset etäisyydet eivät enää määrittele yhteistyön muotoja: arkkitehtuuritiimi voi osallistua suunnitteluun Perussa, Kotkassa ja Shenzhenissä saman vuorokauden aikana. Maine ja portfolio on toki pitänyt rakentaa fyysisessä vuorovaikutuksessa, mutta jo tunnettu nimi on houkutellut tilauksia kaikkialta maailmasta. Samaan aikaan toimiston identiteetti itsenäisenä, lähes institutionaalisena toimijana tulee haastetuksi – projektit alkavat rakentua verkostojen ja myös yksittäisten asiantuntijoiden varaan.


Xamk, Kotkan kampus

Kotka
AOR Arkkitehdit, Arkkitehdit NRT
toimeksianto
arvioitu valmistuminen 2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n uudisrakennus sijoittuu Kotkan Kantasatamassa samaan kortteliin uuden tapahtumakeskuksen ja hotellin kanssa. Rakennus sijoittuu kapeahkolle, lähes itä-länsisuuntaiselle tontille pitkänomaisena hahmona, jonka korkeus kasvaa kohti tapahtumakeskusta; mahdollisimman paljon tiloja on pyritty tuomaan lähelle korttelin yhteistä polttopistettä. Rakennusta peittää itään ja etelään laskeutuva, kaksilappeinen kattokuori, jonka pitkät räystäät haluavat muistuttaa satama- ja asemarakennusten perinteestä ja suojaavat liialta auringonvalolta. Myös julkisivuilla nauhamaisena kiertävä, koverasti aaltoileva profiilipeltiverhous jatkaa satamarakentamiselle luonteenomaista materiaalimaailmaa. 

Monipuolinen koulutustarjonta on haluttu tuoda näkyväksi sisätiloissa sekä avaamalla näkymiä opetustiloihin että tuomalla yleisiin tiloihin mahdollisimman paljon erilaisia pysähtymisen, kohtaamisen ja työskentelyn paikkoja. Kirjastoaula yhdistää kaikki kerrokset yhdeksi suureksi tilaksi ja auttaa hahmottamaan rakennuksen ylöspäin terassoituvaa kokonaisuutta. Sisätilojen pinnoissa on pääasiassa vaaleita sävyjä ja puuta kontrastina ulkopintojen kovemmille materiaaleille.


Luontokeskus ja uittomuseo 

Fetsund, Norja
Arkkitehtitoimisto OPUS
avoin kansainvälinen kilpailu, kilpailuehdotus

Fetsundin kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Oslosta itään. Uusi museo sijoittuu kylän läpi virtaavan Glomma-joen välittömään yhteyteen. Maisema on laakea ja avoin, ja ympäristön rakennukset ovat pääasiassa yksi- ja kaksikerroksisia pientaloja. 

Laaja tilaohjelma on ratkaistu usean talon ryppäänä, jota yhdistää niiden lomassa polveileva yksikerroksinen aula- ja näyttelytila. Kukin talo on suunniteltu vastaamaan tarkasti toimintoaan, ja väliin jäävä tila on vapaamuotoista ja määrittelemätöntä. Perusratkaisu tuottaa rikotun ja pienipiirteisen kokonaisuuden, jolla uusi rakennus istutetaan ympäristönsä mittakaavaan.

Puuta on käytetty niin kantavissa rakenteissa kuin pintaverhouksissakin, mikä luo yhteyden rakennuksen toimintaan ja tukinuiton historiaan. Materiaalipaletin rikkaus korostuu aulatilassa, kun taas talojen sisätilat perustuvat neutraalimpaan, toiminnoille tilaa antavaan väri- ja materiaalimaailmaan.


Shenzhen Maritime Museum

Kiina
JKMM Arkkitehdit
kansainvälinen kutsukilpailu, kilpailuehdotus

Olemme toistaiseksi selvinneet säikähdyksellä pandemiasta. Suurin osa meistä on työskennellyt kotoa käsin keväästä lähtien, ja useimmat kaipaavat jo kovasti normaalia toimistoelämää. Iloksemme työtilanteemme on pysynyt vakaana ja tulevaisuutemme näyttää hyvältä.

Shenzenin merimuseon kilpailu tehtiin heinäkuun helteissä, kokonaan etänä, tiiviissä aikataulussa ja yhteistyössä Kiinan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiivastahtiseen, aikaerojen kanssa taiteilevaan kisarutistukseen etätyöskentely sopi hyvin.

Kiinan merellistä historiaa ja meriluontoa esittelevä museo sijoittuu Xinda-joen deltalle, rantaluonnon ja urbaanin suukaupungin rajalle. Ehdotuksen teemana on veden kiertokulku, mikä näkyy museon tilaratkaisuissa sekä muotokielessä. Kokonaisuuteen kuuluu museorakennus, rantaveteen osin veden alle sijoitetut näyttelytilat sekä ympäröivä rantapuisto. Veistoksellinen katto avaa muunneltavista näyttelytiloista harkittuja näkymiä ympäröivään luontoon – vuorille, merelle ja taivaalle.


Krakovan musiikkikeskus

Puola
Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit, KXM Group
kansainvälinen kutsukilpailu, kunniamaininta

Kilpailuehdotuksen lähtökohtana oli paikan henki, symboliikka ja historia. Rakennuksen muoto viittaa Krakovan historiallisiin linnoituksiin, ja tontillakin on yhden raunio. Yleensä linnoitukset ovat suljettuja, mutta ehdotuksessa luotiin kulttuurin ja taiteen täyttämä avoin musiikkilinnoitus, ”Twierdza muzyki”.

Maanalainen kerros jaettiin taiteilijoiden yksityiseen osaan ja julkiseen osaan. Maantasokerros suunniteltiin suurelle ihmismäärälle. Harjoitushuoneet ovat parvella, minkä ansiosta ne avautuvat viheralueille. Suuri konserttisali on suorakulmainen, mutta myötäilee rakennuksen dynaamista muotoa. Rakennuksessa on myös tilat musiikkipäiväkodille. Katon viheralueet ja rakennukseen leikkautuvat rinteet ovat jatke viereiselle, Euroopan suurimmalle kaupunkiniitylle.

Korona on luonut loistavat olosuhteet rauhalliselle ja keskittyneelle arkkitehdin työlle: ei matkoja, ei ylimääräisiä kokouksia tai tapaamisia. Musiikkikeskuksen kilpailuehdotusta ei olisi syntynyt ilman koronaa. ↙