Julkaistu lehdessä 5/2021 - Vanhaa täydentäen

Kolumni

Kuvakolumni: Pienestä suureen, läheltä kauas

Tuomas Uusheimo

Puotilan ostoskeskus (Erkki Karvinen 1961), puretaan lähiaikoina.
Puotinharjun ostoskeskus (Erkki Karvinen 1964).

Helsingin uusille asuinalueille kaavoitettiin ja rakennettiin 1960-luvun vaiheilla parikymmentä ostoskeskusta. Näiden lähikeskusten merkitys oli ennen kaikkea lähipalvelujen tuottaminen. Ne olivat saavutettavissa myös jalan tai pyörällä.

Päivittäistavarakaupan siirtyminen kauppakeskusten suurmarketteihin on johtanut ostoskeskusten asiakaskatoon ja kurjistumiseen. Rakennusten kunnostamisen laiminlyönnit ovat vaikuttaneet niiden rapautumiseen ja purkamisperusteluihin: kallis tonttimaa voitaisiin hyödyntää muussa rakentamisessa.

Ostoskeskukset voisivat tarjota erinomaisen alustan pienyrittäjien toiminnalle. Toisin kuin suuret kauppakeskukset, lähiöiden ostoskeskukset tuskin ovat osasyynä keskustan kivijalkakauppojen ahdinkoon.

Suurten kauppakeskusten massarakentaminen lähiökeskusten kustannuksella tuntuu irvokkaalta nyt, kun yhteiskunnallinen keskustelu pyörii pienyrittäjyyteen kannustamisen, asuinalueiden elinvoimaisuuden, kiertotalouden ja hiilineutraaliuden ympärillä. ↙

TUOMAS UUSHEIMO on rakennetun ympäristön kuvaamiseen erikoistunut valokuvaaja. Hän on lehden vakituinen kuvakolumnisti vuonna 2021.