Julkaistu lehdessä 4/2022 - Koti

Pientalot

Aakkostalot

Arkkitehtitoimisto Skammi

Arkkitehdit Satu Ratinen, Markku Sonninen 
Sijainti Espoo
Laajuus 467 m2
Valmistuminen 2022

Aakkostalot sijaitsevat ylävällä kalliolla vehreän puuston keskellä viuhkamaisessa sommitelmassa. Ympärillä on viihtyisän Kurttilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Kolme omakotitaloa ovat lähes samankokoiset, mutta variaatiota julkisivuihin syntyy erilaisista pohjaratkaisuista. Taloissa Aa ja Bee oleskelutilat on sijoitettu toiseen kerrokseen, ja Talo Ceessä päätilat ovat maantasossa. Asuntopihat ovat suojaisella länsipuolella ja autopaikat on kätketty talojen väleihin.

Arkkitehdit sekä suunnittelivat että rakennuttivat talot ja hoitivat valmiiden talojen myynnin itse. He johtivat rakennustyötä ja osallistuivat itsekin rakentamiseen tiiviisti. Hankemallin myötä arkkitehdeilla oli mahdollisuus tehdä keskeiset päätökset omiin arvoihinsa perustuen, alkaen talotyypistä ja tilaohjelmasta. Hankkeessa oli vapaus edetä hitaassa aikataulussa slow design -hengessä: rakennukset esimerkiksi on sovitettu maastonmuotoihin siten, että kalliota ja kasvillisuutta pystyttiin säästämään enemmän kuin kaupallisissa hankkeissa on yleensä mahdollista. Materiaalit ovat ajattomia ja ekologisia: sisustuksessa on käytetty puuta, alakerroissa on hiotut betonilattiat, eikä ulkovaipan rakenteissa ole muovia. Kokopuiset pesutilojen kalusteet ja sisäportaat on rakennettu itse paikan päällä.

Hidas rakentaminen tarkoitti myös rakenteiden riittävää kuivumista ja uusien materiaalien tuulettumista. Kun arkkitehti on taloudellisesti vastuussa lopputuloksesta vuosien ajan, sitouttaa se maltillisiin ja kestäviin ratkaisuihin. ↙

Valokuvat Sami Saastamoinen