Julkaistu lehdessä 4/2022 - Koti

Pientalot

Talo V

Tuomas Siitonen Office

Arkkitehti Tuomas Siitonen
Sijainti Helsinki
Laajuus 283 m2
Valmistuminen 2021

Talo on rakennettu kahdelle sisarukselle ja heidän perheilleen. Tontin päärakennuksessa asuvat sisarusten vanhemmat.

Uudisrakennuksen paikalta purettiin huonoon kuntoon päässyt vanha talli, jonka tunnelmaa, hahmoa ja suhdetta päärakennukseen uudisrakennus mukailee. Asuinrakennus toteutettiin poikkeuslupamenettelyn kautta, ja suunnitteluprosessin aikana viranomaisten kanssa käytiin keskusteluja rakennuksen korkeuteen, laajuuteen ja materiaaleihin liittyen.

Tieltä katsottuna uudisrakennus painuu selkeästi päärakennusta alemmaksi, ja sen rauhallinen punainen puupinta rajaa pihan perää. Puuverhous on maalattu keittomaalilla, kuten edeltänyt tallikin. Arkinen huopakatto ja yksinkertaiset detaljit eivät kilpaile päärakennuksen puusepäntyön ja peltikaton kanssa.

Rakennuksen tilaohjelma syntyi sisarusten perheiden nykyisistä ja ennakoiduista tarpeista. Prosessin aikana pohdittiin useaan kertaan mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön, mutta lopulta toisensa riittävän hyvin tuntevat sisarukset päätyivät toteuttamaan omat sauna- ja kodinhoitotilansa. Terassi yhdistää asuntojen sisäänkäynnit ja piirtää päärakennuksen kanssa jaetun pihan rajan. Rimoitus pienentää mittakaavaa.

Suunnittelijaa kiehtoi mahdollisuus tehdä taloon kahdeksan identtistä nurkkaa, joista kaikista aukeaa omanlaisensa näkymä. Osassa sammaleinen kalliopinta täyttää koko ikkunanäkymän kuin taideteos, toisista aukeaa näkymä rakennuksen länsipuoliseen lehtimetsärinteeseen tai koillispuolen arboretumiin. ↙

Valokuvat Marc Goodwin, Titus Verhe