Kohdearvio

Kontekstuaalinen instrumentti

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusi rakennus haastaa käyttäjänsä eikä hahmotu kovin helposti, mutta tarjoaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia opiskelulle, jos instrumentti otetaan käyttöön, arvioi Pentti Kareoja.

Kohdearvio

Kolme näkökulmaa Amos Rexiin

Kaksi arkkitehtia, Marja Rautaharju ja Juha Ilonen, sekä Viron nykytaiteen keskuksen johtaja Maria Arusoo pohtivat vasta avautuneen Amos Rex -taidemuseon ja samalla korjatun Lasipalatsin merkitystä Helsingin kaupunkikuvassa ja laajemmin taidekentässä.

Kohdearvio

Pelastettu!

Koneen säätiö remontoi käyttöönsä kartanon Helsingin Lauttasaaressa. Esa Laaksonen kertaa rakennuksen historiaa ja arvioi arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnitteleman restauroinnin.

Kohdearvio

Katkeamaton rakennusperinne

Georg Grontefelt sijoittaa Mattila & Merz -toimiston suunnitteleman hirsisaunan Fiskarsissa osaksi menneiden vuosisatojen saunanrakennusperinteen jatkumoa.

Kohdearvio

Kunnallistekniikan ilme ja ihme

Helsingin Kruunuvuorenrannan jätteiden koonta-asema hahmottuu Roy Mänttärille esimerkkinä suuntauksesta, jossa yhteiskunnan keskeisiin rakennuksiin panostetaan.

Kohdearvio

Missä lähiöt kohtasivat utopian*

Ortraum-arkkitehtitoimiston Helsingin Laajasaloon suunnittelema omakotitalo herättää Philip Tidwellin pohtimaan kaupunkien reuna-alueita, kokeellisuutta ja arjen puitteita.

Kohdearvio

Arkkityyppi

Helsingin yliopiston vanha hallintorakennus oli peruskorjauksen tarpeessa, ja siten sopiva kohde, kun yliopisto etsi uudenlaista paikkaa tapahtumien järjestämiselle. Syntynyt Tiedekulma hahmotuu Tommy Kaj Lindgrenille uudenlaisena rakennustyyppinä.

Kohdearvio

Pienin elkein

Playa Arkkitehtien suunnittelemat kolme pistetaloa Helsingin Kruunuvuorenrantaan saavat Antti Auvisen pohtimaan urbaaniuden luonnetta.