Artikkeli

Teknologiaa, asfalttia ja asenteita

Suomalaisen liikennejärjestelmän autokeskeisyys on tuonut mukanaan monia yhteiskunnallisia ongelmia. Tulevaisuuden visioinnissa korostuu edelleen usko uusiin teknologioihin, vaikka niiden sijaan tarvittaisiin laajempia ajattelun muutoksia.

Artikkeli

Ratikkakaupungin ensiaskeleet

Suomen suurimpien kaupunkien joukkoliikenne on mullistumassa pikaraitioteiden myötä. Miten uusi liikenneväline vaikuttaa kaupunkiseutujen kehitykseen, ja millaista urbaania ympäristöä raitioteiden varsille on syntymässä?

Artikkeli

Vaihtoehto: Liikkumisen arkkitehtuuri kannattaa uudistaa

Liikkumisjärjestelmän kehittäminen olisi yksi tehokas tapa torjua luontokatoa ja ilmastokriisiä, visioi Olli Hakanen.

Artikkeli

Arkkitehti muutoksen välittäjänä

Tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäyttö on viime vuosikymmeninä tunnistettu kestäväksi ja osallistavaksi keinoksi kehittää kaupunkeja. Väliaikaiskäyttöjen parissa toimiminen voi olla arkkitehdeille myös keino kyseenalaistaa perinteistä suunnittelutyötä rajoittavia rakenteita.

Artikkeli

Miten toimitila muuttuu asunnoiksi?

Pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä noin 50 kerrostalokorttelin verran tyhjää toimistotilaa. Asunnoille taas tuntuisi olevan jatkuvaa kysyntää. Millä ehdoilla toimitila muuttuu asunnoiksi?

Artikkeli

Oppia Oulun rumimmalta

Keskellä oululaista asuinaluetta rapistuu Alvar Aallon suunnittelema siilo, viimeinen jäänne paikalla 1900-luvulla toimineesta sellutehtaasta. Ekokriisin keskellä rapistunut siilo auttaa hahmottelemaan kestävämpiä esteettisiä ihanteita. 

Artikkeli

Nostalgiasta apu ekokriisiin?

Tunteisiin vetoava nostalgia voisi oikein käytettynä olla rakennussuojelun voimavara, pohtivat Iida Kalakoski ja Riina Sirén.

Artikkeli

Kahden kunnantalon kohtalo

Moni merkittävä rakennus joutuu purkulistalle, jos korjaaminen on liian kallista tai sopivaa käyttötarkoitusta ei löydetä. Arkinen rakennusperintö on uhattuna ilman ajoissa hankittua suojelumerkintää.

Artikkeli

Rakennusjäte ja eheyden myytti

Moderni arkkitehtuuri on tehnyt selkeän eron jätteen ja uuden rakentamisen välille. Jätteen käsitteen monipuolisempi ymmärtäminen voisi auttaa hahmottamaan paremmin nykyisiä purkamisen ja säilyttämisen kysymyksiä, pohtii Ella Müller.