Kolumni

Aika määrittää monumentin

Iida Kalakoski tarkastelee Tampereen muuttuvaa kaupunkikuvaa ja samalla muuttuvia merkityksiä.

Kolumni

Arkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen heikentyvä suhde

Arkkitehtuurilla voisi olla potentiaalia ratkaista verkossa korostuvia vuorovaikutuksen ongelmia, miettii Tommi Aho.

Kolumni

Kriittisyyttä, arkkitehti

Tuottaako nykyisenlainen opiskelijan arki ja työelämätaitoihin keskittyvä opetus kriittisiä ajattelijoita? kysyvät Aalto-yliopistossa arkkitehtuuria opiskelevat Matti Jänkälä, Svenja Lindner, Heljä Nieminen ja Hilda Uusitalo.

Kolumni

Jakamisesta

Lontoolaisen arkkitehtuurikollektiivi Assemblen toimintaan kuuluu vahvasti yhteisöllisyys, mutta sen jäsenet eivät silti tavoittele samoja asioita. Jane Hall avaa kolumnissaan kollektiivin työskentelytapoja.

Kolumni

Arkkitehti on kiertotaloustulevaisuuden tekijä

Rakennusala on avainasemassa, kun siirrymme kohti maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa talouden mallia, kirjoittaa Sitrassa hiilineutraalin kiertotalouden parissa työskentelevä Nani Pajunen.

Kolumni

Liian vähän liian monelle – vai tarpeeksi kaikille?

Ilmastokriisin myötä jokaisen alan, taidemuodon ja pyrkimyksen tulisi kyseenalaistaa olemassaolonsa, ehdottaa Maria Smith, yksi Oslon arkkitehtuuritriennaalin 2019 kuraattoreista.

Kolumni

Kasvulla on hintansa

Kaupunkien kehityshistorian tarkastelu auttaisi hahmottamaan myös nykykehityksen mahdollisia seurauksia, kirjoittaa Eeva Berglund.

Kolumni

Kauneudella on väliä – kuten rakkaus, se on aitoa

Arkkitehdit voisivat alkaa taas puhua kauneudesta ja myös kehittää kauneudelle uusia määritelmiä, ehdottaa Tallinnan arkkitehtuuribiennaalin 2019 pääkuraattori Yael Reisner.

Kolumni

Värin käyttämisestä sävyjen suunnitteluun?

Monet tällä hetkellä rakennusalaa puhuttavat kysymykset, kuten täydennysrakentaminen, puurakentaminen tai korkea rakentaminen, ovat myös värisuunnittelun kysymyksiä, hoksauttaa Saara Pyykkö.